Endringane har verknad for rekneskapsår avslutta 31. desember 2017 eller seinare. Dei nye reglane gjeld for stiftelsar som fell under definisjonen av små føretak i rekneskapslova § 1-6.

Du kan lese meir om endringane i rekneskapslova på regjeringa sine nettsider.