Dispensasjonar frå bingoforskrifta blir forlenga til 27. april.

Lotteritilsynet har tidlegare gitt dispensasjonar 16. mars og dispensasjonar med strengare krav til marknadsføring 27. mars. Dispensasjonane blir no forlenga i tråd med dei råd og anbefalingar rundt koronaviruset som elles gjeld i samfunnet.

Vedtaket les du her.