Kulturdepartementet har sendt på høyring forslag til ny forskrift om Grasrotandelen.

Foreslår auke

Grasrotandelen blir forslått auka frå 5 prosent til 7 prosent, og Multix og Instaspel frå 10 prosent til 14 prosent. Departementet foreslår elles enkelte innstrammingar i ordninga for å sikre at Grasrotandelen i størst mogeleg grad går til lag og foreiningar med frivilleg aktivitet.

Høyringsbrevet

Finn høyringsbrev, høyringsnotat og oversikt over høyringsinstansar på regjeringen.no.

Høyringsfristen er 10. november 2017.