Forslag om endring i bingoregelverket er sendt på høyring 3. mai 2018.

Forslag

Dei viktigaste forslaga til endring er:

  • Endring i 30-sekundersregelen og forbod mot autoplay i databingo.
  • Opne opp for hovudspel på internett.
  • Endring av maksimumgevinsten og jackpotgevinsten i hovudspelet.
  • Utvide løyveperioden frå eitt til to år.
  • Endring i formålandelen frå Belago.

Les heile høyringsbrevet med oversikt over høyringsinstansar.

Høyringsfrist

Eventuelle innspel til høyringsforslaga skal sendast Lotteritilsynet innan 1. september 2018. 

Høyringssvar

Finn oversikt over høyringssvar, og be om innsyn via vår postjournal.