Ein del av våre brukarar tar kontakt med oss for å vite om dei må stenge sine lokaler. Dette gjeld arrangørar av bingo, ulike lotteri og liknande.

Det er kun helsestyresmaktene som kan pålegge stenging.

Vi oppmodar alle om å følgje råda frå norske helsemyndigheiter. Oppdatert informasjon finn du på nettsidene til Folkehelseinstituttet og på helsenorge.no.

Oppdatert  16. mars: Bingohallar må stenge dørene.