Samtaler om kasinospel, og særleg frå utanlandske tilbydarar, dominerer samtalene ved Hjelpelinja i 2018.

Forholdsvis fleire av samtalene om kasinospel og oddsspel handler om spel på utanlandske nettsider i 2018 enn i 2017.

I 2018 blei det gjennomført 811 samtaler frå eller om spelarar. Totalt sett er dette ein nedgang på 15 prosent frå 2017.