Lotteri- og stiftelsestilsynet er vinnar av Statens klarspråkspris for 2015.

Prisen vart delt ut av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på eit frukostseminar i Oslo i dag. Det var direktør Atle Hamar som tok i mot prisen.

Vårt klarspråksarbeid starta i 2011 og er no ein integrert del av måten vi jobbar på. Vi er stolte av å ha fått prisen.

Lenke til juryens grunngjeving på Språkrådet sin nettstad.

Les meir om klarspråksprisen og årets vinnarar på Difi sin nettstad.

Lenke til Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding.

Les også vår fagblogg om klarspråksarbeidet i organisasjonen.