Forskrifta under arbeid hos Kulturdepartementet.  – Målet vårt er å hjelpe kulturaktørane så fort som mogleg, seier avdelingsdirektør Marianne Skjeldestad Hove. 

Kompensasjonsordninga gjeld arrangørar og underleverandørar i kultursektoren, som har arrangement som er ramma av covid-19. Perioden er 1. november 2021 til 28. februar 2022.  

Høyringsfristen for forskrifta gikk ut 11. januar, og detaljane i forskrifta er no under arbeid hos Kultur- og likestillingsdepartementet. Deretter skal den godkjennast av ESA.  

– Vi er i gong med å førebu det vi kan før regelverket er klart, og vil ha stort trykk på å klargjere for søknader så snart regelverket er på plass. Det er viktig for oss å hjelpe kulturaktørene så raskt som mogleg, seier Marianne Skjeldestad Hove , avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte.  

Når vi har mer informasjon kkejm vi til å publisere det her på nettsidene våre

Spørsmål? Ta kontakt på Kulturkomp@lottstift.no

Kulturrådet forvaltar kompensasjonsordninga for kultursektoren som gjeld for 1. juli til 31. august og 1. september til 31. oktober 2021.