Marianne Skjeldestad Hove

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte kompensasjonsordning for kultursektoren

Forskriften er under arbeid hos Kulturdepartementet.  – Målet vårt er å hjelpe kulturaktørene så fort som mulig, sier avdelingsdirektør Marianne Skjeldestad Hove. 

Kompensasjonsordningen gjelder arrangører og underleverandører i kultursektoren, som har arrangementer som er rammet av covid-19. Perioden er 1. november 2021 til 28. februar 2022.  

Høringsfristen for forskriften gikk ut 11. januar, og detaljene i forskriften er nå under arbeid hos Kultur- og likestillingsdepartementet. Deretter skal den godkjennes av ESA.  

– Vi er i gang med å forberede det vi kan før regelverket er klart, og vil ha stort trykk på å klargjøre for søknader så snart regelverket er på plass. Det er viktig for oss å hjelpe kulturaktørene så raskt som mulig, sier Marianne Skjeldestad Hove , avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte.  

Når vi har mer informasjon kommer vi til å publisere det her på nettsidene våre

Spørsmål? Ta kontakt på Kulturkomp@lottstift.no

Kulturrådet forvalter kompensasjonsordningen for kultursektoren som gjelder for 1. juli til 31. august og 1. september til 31. oktober 2021.