Sidan 2005

Den nye handlingsplanen er den femte treårige planen sidan 2005, og gjeld for perioden 2019 – 2021.

Tre hovudmål

Hovudmål for den nye planen er:

  1. Færrast mogeleg skal ha problem med spel.
  2. Kunnskap om spel og speleproblem skal aukast og delast
  3. Tidleg indentifisering og god behandling av problemspelarar

Sjå pressemelding frå Kulturdepartementet.