Lotterinemnda har gjort vedtak i alle klagesakene om nye lotterikonsept. Ingen av klagene ble tatt til følgje, og det er klart for trekning av tre løyve etter §7 i lotteriforskrifta. Trekninga finn stad fredag 29. september 2017 i Lotteritilsynets lokale i Førde.

Totalt fem lotteriløyve

Våren 2015 lyste Lotteritilsynet ut fem lotteriløyve etter §7 i lotteriforskrifta. Dette galdt store lotteri med årleg  omsetning inntil 300 millionar kroner, og med 9 års varigheit. Forskrifta slår fast at ved meir enn fem søkarar som tilfredsstiller krava skal løyva tildelast ved loddtrekning.

Lang prosess

Det kom inn totalt åtte søknader om å få starte landsomfattande lotteri. Prosessen har tatt lang tid, med mange vedtak og fleire klagerunder i Lotterinemnda. No er dei siste sakene avgjort i nemnda, og det er klart for trekning av dei siste tre løyva.

Fem søkarar deltek i trekninga

To søkarar har tidlegare fått tildelt løyve. Det er:

  • Norges Røde Kors med entreprenør Norsk Pantelotteri AS
  • Unicef-Komiteen i Norge med entreprenør Lottovate Limited

Dei resterande tre løyva skal trekkast mellom følgjande fem søkjarar:

  • Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen med entreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS
  • Plan Norge og Care Norge med entreprenør Charitech AS
  • Strømmestiftelsen med entreprenør Charitech AS
  • Right to Play med entreprenør FotoLotto AS
  • Regnskogfondet, Caritas Norge og Utviklingsfondet med entreprenør Donira AS

Loddtrekning hos Lotteritilsynet

Trekninga finn stad i Lotteritilsynet sine lokale i Førde fredag 29. september 2017 kl 10:00. Representantar for søkjarane er inviterte til å vere til stades under trekninga.