Lotteritilsynet kan etter søknad gi eitt løyve med tre års varigheit til å halde årlege norgesmeisterskap i turneringspoker med inntil fem regionale kvalifiseringsturneringar. Lotteritilsynet lyser no ut løyve for perioden 2018 – 2020.

Landsdekkande samfunnsnyttige eller humanitære organisasjonar kan søkje om løyve.

Søknadsfristen er 30. oktober 2017