I forbindelse med kartlegging av stiftelsesrettslig lovverk i Europa er Stiftelsestilsynet trukket inn som ekspert av European Foundation Centre (EFC).

Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling

European Foundation Centre (EFC) er en medlemsorganisasjon for stiftelser i Europa. De jobber for stiftelsers interesser og har et nettverk av medlemmer i over 30 land, inkludert Norge. EFC vil styrke stiftelsene gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsdeling og øke bevisstheten rundt stiftelsers bidrag til samfunnet. Dette grenser til Stiftelsestilsynets arbeid med kunnskapsdeling og synliggjøring av stiftelsers samfunnsbidrag. Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne) er et nettverk av donorer/givere og stiftelsesforeninger i Europa, og har medlemmer i 28 land.

Ny publikasjon

I forbindelse med Dafne og EFCs nye publikasjon som kartlegger lovverket som stiftelser må følge i flere europeiske land, er Stiftelsestilsynet spurt om å bidra som nasjonal ekspert på stiftelsesområdet. I samarbeid med Skatteetaten har vi bidratt med informasjon om stiftelsesrettslige og skatterettslige regler som gjelder for stiftelser i Norge. Dette har vært et spennende arbeid. I EFCs publikasjon kan du i landprofilen for Norge lese om gjeldene lovverk for stiftelser når det gjelder skatt, både for kapitalgivere og stiftelsens inntekter m.m. Vi forklarer også de rammene lovverket setter rundt blant annet opprettelsen av stiftelser. I publikasjonen omtales videre noe av utviklingen og trenden innenfor stiftelsesfeltet.

Stiftelse som organisasjonsform

Stiftelse er en gammel organisasjonsform som har bidratt til å forme samfunnet vårt. Med et godt formål og tilgjengelig kapital blir stiftelser dannet for å skape en forskjell i samfunnet, og organisasjonsformen står sjelden i fokus.

Lover og regler som gjelder for norske stiftelser er med på å sette rammen for opprettelsen og forvaltningen av stiftelser. Ofte kan interessen eller kunnskapen om stiftelsesformen oppleves som smal i samfunnet generelt, det er derfor viktig for oss å informere og dele kunnskap om organisasjonsformen, også internasjonalt. Stiftelsestilsynet samarbeider med flere som jobber i stiftelsesfeltet og er også en relevant samfunnsaktør i Europa.

Strategisk samarbeid

Fordelen med samarbeid på tvers av landegrenser er at man får gjensidig kunnskapsdeling. Samtidig ser vi Norge og arbeidet vi gjør i et større perspektiv. Denne typen arbeid kan også skape rom for refleksjon og utvikling. Siden Stiftelsestilsynet startet å registrere stiftelser, har antall stiftelser i Norge vært nedadgående, men samlet egenkapital har økt betydelig.

Vi ser at det er en økt interesse for stiftelsers samfunnsbidrag både nasjonalt og internasjonalt. Vårt inntrykk er at stiftelsene selv også er mer opptatt av dette og ønsker å vise at de gjør en forskjell i samfunnet. Strategisk samarbeid er derfor viktig for å styrke stiftelsene og synliggjøre deres samfunnsbidrag.

Her kan du lese om hele prosjektet: Legal environment for philanthropy in Europe.

Og i EFC sitt virtuelle bibliotek kan du lese om «Comparative highlights of foundation laws».