I 2021 er fristen for å levere årsrkneskap utsett med to månader.

For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september 2021. Følg lenkene for å finne meir informasjon.

Brønnøysundregistrene (brreg.no)
Regjeringen.no