Utsatt frist for levering av årsregnskap i 2021

I 2021 er fristen for å levere årsregnskap utsatt med to måneder.

For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september 2021. Følg lenkene for å finne mer informasjon.

Brønnøysundregistrene (brreg.no)
Regjeringen.no