Lotteri- og stiftelsestilsynet har dei siste dagane motteke uvanleg mange krav om innsyn i dokument.

Svar over nyttår

På grunn av det store talet på innsynskrav vil enkelte av desse først bli handsama rett etter nyttår. Dette til generell informasjon og orientering.