1. mars var fristen for søknad om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Sjå kven som har søkt og søknadsbeløp.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i år fått inn 563 søknadar med eit søknadsbeløp på ca. 313,4 millionar kroner. Tilsvarande sum var ca. 301 millionar kroner i fjor. Kvart anlegg søker i år om gjennomsnittleg ca. 557 000 kroner mot ca. 565 000 kroner i fjor.

Fleire søknadar

Det kom inn 28 fleire søknadar i år. Dette betyr litt lågare gjennomsnittleg søknadsbeløp per søknad. Det er fleire store anlegg som har søkt i år, men totalkostnadane på anlegga er likevel gått ned med ca. 130 millionar kroner.

I 2021 er det løyvd 299 millionar kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Endeleg godkjent søknadsbeløp og avkorting blir klar før sommarferien, etter at saksbehandlinga er ferdig.

Sjå oversikt over søkarar og søknadsbeløp – mars 2021 (xlxs)