Mange spørsmål frå publikum

Lotteritilsynet har fått mange tips og spørsmål frå publikum om Lyoness er eit pyramidespel. På bakgrunn av dette har vi funne grunnlag for å skrive til selskapet og be dei gjere greie for verksemda som dei driv i Norge.

Ber om opplysningar

Den 6. april 2017 sende Lotteritilsynet brev til Lyoness Norway AS der vi ba dei om å gjere greie for deler av verksemda i Norge. Lotteritilsynet fekk svar frå selskapet den 30. mai 2017. Lotteritilsynet ser no behovet for å be om meir opplysningar og sende 14. juli 2017 brev til selskapet om dette.

Lyoness har fått frist til 15. august 2017 for å svare.

Lotteritilsynet vil først kunne uttale seg om vidare behandling av denne saka når vi har fått svar frå Lyoness.

Her finn du kopi av breva som Lotteritilsynet har sendt til Lyoness.