I 2021 er fristen for å levere årsrekneskap utsett med to månader.

For å unngå forseinkingsgebyr er siste frist 30. september 2021. Følg lenkene for å finne meir informasjon.

Brønnøysundregistrene (brreg.no)
Regjeringen.no