Skriv kva henvendelsen gjelder og du får opp forslag til svar. Finner du ikkje svaret kan du kontakte oss.

Kontaktskjema skal du bruke til å stille generelle spørsmål til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Velg sakskategori i nedtrekksmenyen, og fyll ut skjema med spørsmålet du har til oss. Du vil få tilbakemelding frå oss om kort tid.  Spørsmål og dokument i konkrete saker skal sendast direkte til postmottak@lottstift.no.

Dersom du vil sende oss tips skal du bruke Tips-skjemaet vårt.