Kontakt oss

Fakturaadresse – elektronisk fakturering:

Lotteri- og stiftelsestilsynet mottar elektroniske fakturaer i samsvar med standarden EHF.
Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer 982 391 490.

Pressekontaktar:

Leiargruppa:

Alle tilsette:

Oversikt alle tilsette i tilsynet.