Postliste

Klikk på lenkene under for å gå inn på postjournalen (postlista) for å få innsyn i alle våre opne dokument.

Du kan også bruke Offentlig elektronisk postjournal (OEP) og be om innsyn på vanleg måte.
OEP er ei felles publiseringsteneste for postjournalar i statlege organ.