eInnsyn

Vi publiserer postjournalen vår på eInnsyn. Ein del av dokumenta er tilgjengelege for nedlasting. Dei andre dokumenta kan du søke om innsyn i. Alle innsynskrav blir behandla i tråd med prinsippet om meiroffentlegheit.

Postjournalen blir publisert fortløpande, med nokre dagars forseinking for kvalitetskontroll. I spesielt travle periodar kan det ta noko lenger tid før journalen blir publisert

Dokument fram til 1. september 2020

Frå 2013 og fram til og med 31. august 2020 la vi ut offentleg opne dokument som er sendt frå oss, rekneskapsrapportar for entreprenørbingo og offentlege interne notat for nedlasting på heimesida vår. Desse finn du her. Du kan også be om innsyn i dei andre dokumenta som ligg der.