Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Fleire søkjer momskompensasjon

Fristen for frivillige lag og organisasjonar for å søkje om kompensasjon for kostnader til meirverdiavgift gjekk ut 1. september.
Les heile saka

Nye lotterikonsept – dei tre siste løyva er trekte

Totalt fem lotteriløyve Totalt fem lotteriløyve har vore lyst ut etter §7 i lotteriforskrifta. Dette gjeld store lotteri med årleg  omsetning inntil 300 millionar kroner, og med ni års varigheit. Forskrifta slår fast at ved meir enn fem søkarar som tilfredsstiller krava skal løyva tildelast ved loddtrekning. Trekninga er gjennomført…
Les heile saka

Nye lotterikonsept – trekning av tre løyve etter §7 i lotteriforskrifta

Lotterinemnda har gjort vedtak i alle klagesakene om nye lotterikonsept. Ingen av klagene ble tatt til følgje, og det er klart for trekning av tre løyve etter §7 i lotteriforskrifta. Trekninga finn stad fredag 29. september 2017 i Lotteritilsynets lokale i Førde.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Har styret i den «kommunale» boligstiftelsen nødvendig kompetanse?

Mange styremedlemmer må ta stilling til hvordan de skal realisere stiftelsens formål om rabattert husleie til formålsgruppen, samtidig som de opplever at de ikke har tilstrekkelig kapital til nødvendig vedlikehold av boligmassen. Hvilke veivalg skal styret da ta?
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg
Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet