Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Klage frå Lyoness til behandling i Lotterinemnda

Lyoness har klaga på Lotteritilsynets vedtak. Klagen er sendt over til Lotterinemda for endeleg avgjersle.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2018

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk i år inn 490 søknader, mot 512 i fjor.
Les heile saka

Kampfiksingseininga inngår samarbeid med GLMS

Lotteritilsynet har inngått ei avtale om å samarbeide med Global Lottery Monitoring Systems (GLMS) mot kampfiksing og manipulering av idrettsresultat.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Ein kikk på livet som sommarvikar i Stiftelsestilsynet

Som jusstudent er det få moglegheiter for praktisk erfaring under studie, særleg i det offentlege. Det er også spesielt vanskeleg å få relevant arbeid i sommarmånadene. For oss vart redninga Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg
Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet