Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Momskompensasjon til idrettsanlegg – utbetaling i juni

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk inn 512 søknader, mot 419 i fjor.
Les heile saka

Forslag om endringar i regelverket for Poker-NM

Høyringsforslag Forslag til endring i forskrift om lotterier m.v. (lotteriforskriften) §8 om NM i turneringspoker (Poker-NM) er sendt på høyring. Dei viktigaste forslaga til endringar er: Maksimalt innskot til Poker-NM blir auka til kr 5 000 i regionale kvalifiseringsturneringar (tidlegare kr 2 000), og til kr 20 000 i…
Les heile saka

Ber mediehusa skjerpe kontrollen med ulovlege annonser

Lotteritilsynet ber mediehusa skjerpe kontrollen av digitale annonser. Den siste tida har vi sett ei auke i ulovleg reklame for utanlandske spelselskap i norske nettaviser.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Forsking på speleproblem

Det er viktig for norske myndigheiter å ha god kunnskap om pengespelmarknaden og om speleproblem. Eitt av hovudmåla i regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem handlar om å auke kunnskapen.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg

Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet