Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

– Mange spelar for å flykte frå traume

- Det er ikkje spenninga fleirtalet av dei med speleproblem er ute etter, dei vil flykte frå noko, seier ein av dei fremste ekspertane på spelproblematikk i Norden.
Les heile saka

Forbodet mot betalingsformidling av pengespel blir effektivisert

Regjeringa har vedteke endringar i forskrifta om forbod mot betalingsformidling av pengespel som ikkje har norsk løyve. Dei nye endringane følgjer opp Stortingsmeldinga fra 2016-2017 Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.
Les heile saka

Vedtak med pålegg om stans av ulovleg pengespeltilbod – Trannel International Ltd.

Pålegg om stans Trannel International Limited driv spelsidene Unibet, Maria Casino, Storspiller og Bingo. Lotteritilsynet har no gjort vedtak med pålegg om at Trannel International Limited stansar det ulovlege tilbodet om pengespel frå desse spelsidene.  Vedtaket er eitt av fleire tiltak som Lotteritilsynet gjennomfører for å stoppe det ulovlege tilbodet…
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Innspill til foretaksnavn for stiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i januar ut et forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven.  Vi har gitt våre innspill for stiftelser.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg

Leiargruppa

Bilete av  Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
992 84 338
gpa@lottstift.no
Heile leiargruppa
Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet