Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Framskundar utbetaling til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar

Utbetaling frå speleoverskotet til Norsk Tipping blir framskunda til mai. Søknadsfristen er framskunda til april, mot det normale som er 1.september. 
Les heile saka

Utsett betaling frå bingo første kvartal 2020

Organisasjonar som får betalt overskot frå bingo, kan ikkje rekne med å få pengar i april.
Les heile saka

Strengare krav til marknadsføring i forlenga dispensasjon frå bingoforskrifta

Dispensasjonar frå bingoforskrifta blir forlenga, men Lotteritilsynet stiller samtidig strengare krav til marknadsføringa.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Ikkje bruk pengespel for å gløyme

Den nye kvardagen aukar risikoen for speleproblem for mange. Fleire som følgjer problem med spel tett ventar ein vekst. Men det finst hjelp, og her er nokre gode råd.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg

Leiargruppa

Bilete av  Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
99 28 43 38

Gunn.Merete.Paulsen@lottstift.no

Heile leiargruppa

Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet