Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet åtvarar mot Cash FX

Vi får mange tips og henvendelsar med spørsmål om Cash FX kan vere eit ulovleg pyramidespel. Vårt beste råd er å halde seg unna dette selskapet.
Les heile saka

Åtvaring frå Lotteritilsynet: Ikkje la deg lure av Lyoness

Lotteritilsynet klaga, men politiet opprettheld at dei legg vekk Lyoness-saka på grunn av kapasitetsomsyn. -Dette betyr ikkje at Lyoness driv lovleg. Dei har lurt mange nordmenn, og vi vil åtvare mot selskapet.
Les heile saka

Nær 1,7 milliardar i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar

Over 22 000 frivillige lag og organisasjonar får nær 1,7 milliardar kroner i momskompensasjon. Sjå oversikt over mottakarar og tildelt beløp.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Blir du også slik når du høyrer ordet tilsyn?

Dette er Steffen, som representerer nokre av brukarane våre.  Ja, tilsyn har gjerne ei litt streng, skummel klang. Sit du i eit styre blir du kanskje litt sveitt når det er snakk om tilsyn. Du tenker kanskje at Stiftelsestilsynet berre leitar etter lovbrot og feil. Nokre gongar avdekker vi rett nok alvorlege…
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg

Leiargruppa

Bilete av  Atle  Hamar
Atle Hamar
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
99 28 43 00

Atle.Hamar@lottstift.no

Heile leiargruppa

Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet