Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Norsk Tippings overskot er fordelt

Tilsaman 730 millionar kroner av overskotet i Norsk Tipping for 2016 gjekk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Heile summen er no fordelt av Lotteritilsynet.
Les heile saka

Nye vedtak til norske bankar om å stoppe transaksjonar frå utanlandske spelselskap

Lotteritilsynet har sendt to nye vedtak til norske bankar om å stanse betalingstransaksjonar til og frå utanlandske pengespelselskap frå bestemte kontonummer. Kontonumra tilhøyrer betalingsformidlarane Magyar s.r.o (Trustly AB) og Entercash ltd.
Les heile saka

Lag og organisasjonar får 1,3 milliardar kroner før jul

I alt 23 500 frivillige lag og organisasjonar vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til saman 1,32 milliardar kroner. I 2017 er avkortinga 27,2 prosent av det godkjende beløpet.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Når det oppstår konflikt i stiftelsen

Vi blir innimellom kontakta av personar med tilknyting til ein stiftelse, som kan fortelje om samarbeidsproblem i stiftelsen. Dei har gjerne ei forventning til at Stiftelsestilsynet skal ordne opp.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg
Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet