Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Fire milliarder kroner årleg frå norske stiftelsar

Norske stiftelser meiner dei har delt ut 4 milliarder kroner til samfunnet i 2014. Dette er ein auke på 1 milliard kroner samanlikna med tidlegare undersøkingar. Dei nye tala kjem fram i ei temaundersøking som Stiftelsestilsynet har gjennomført. Samtidig viser undersøkinga at styremedlemmer i norske stiftelsar yter mykje til det norske samfunnet i form av frivilleg og ideelt arbeid.
Les heile saka

Tilsynsrapporten om Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond er klar

Tilsynsrapporten om Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond er ferdig frå Stiftelsestilsynet. Stor interesse Det har vore stor offentleg interesse rundt tilsynet. Både før og under tilsynet har Stiftelsestilsynet fått mange skriftelege og muntlege meldingar om kritiske forhold i stiftelsen. Stiftelsen har også vore omtala i media ved ei rekke høve. Mange innsynskrav Undervegs…
Les heile saka

Stiftelsestilsynets høyringsuttale til ny stiftelseslov

Stiftelsestilsynet har levert sin høyringsuttale til ny stiftelseslov. Vi meiner Lovutvalet har gjort eit godt arbeid på kort tid, og det er mykje vi kan slutte oss til. Samtidig ser vi at det også er utfordringar lovutkastet ikkje gir tydelege svar på.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Meir til lag og organisasjonar gjennom Grasrotandelen

Ein spelar hos Norsk Tipping kan bestemme at fem prosent av speleinnsatsen skal gå til eit lag eller ein organisasjon som vedkommande ønskjer å støtte. Foreininga må vere registrert i Frivillighetsregisteret. Spelaren kan registrere sin grasrotmottakar på nettsida til Norsk Tipping eller hjå ein kommisjonær.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg

Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet