Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Varsel om vedtak sendt til Lyoness

Lotteritilsynet har 11. januar 2018 sendt varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyoness si verksemd i Norge.
Les heile saka

Endringar i rekneskapslova påverkar fleire stiftelsar

Rekneskapslova er endra frå 1. januar 2018. Lovendringane betyr at små foretak ikkje lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.
Les heile saka

Vedtak av Lotterinemnda i klagesaka relatert til betalingsformidlingsforbodet

Lotterinemnda har behandla klagen til Entercash Ltd. og European Gaming & Betting Association (EGBA) om vedtaket Lotteritilsynet sende til norske banker om stans av transaksjonar på sju kontonummer. Klager fekk ikkje medhald.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Snakk om spill

Spill er blitt en naturlig del av nesten alle barn og unges digitale hverdag. Selv om det i hovedsak resulterer i gode opplevelser, underholdning og læring, opplever flere foreldre konflikt i hjemmet som følge av spill.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg
Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet