Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2019

I år fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet 538 søknader om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Ope brev til Norges sjakkforbund: Kindred er ein ulovleg aktør i Noreg

Lotteritilsynet åtvarar Norges sjakkforbund mot å inngå samarbeidsavtale med pengespelaktøren Kindred. Norges sjakkforbund bør vurdere konsekvensane ved å inngå ein slik avtale nøye. Å fronte eit samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryt norsk lov kan potensielt medføre brot på pengespelregelverket.
Les heile saka

Lyoness får ikkje halde fram verksemda

Oslo byfogdembete har avslått Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sitt krav om å få halde fram verksemda i Noreg fram til det ligg føre ei rettskraftig avgjerd.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Det må bli mindre reklame for pengespel i Noreg

Norsk Tippings reklame for pengespel er i dag på eit hensiktsmessig nivå sett i lys av samfunnsoppdraget og konkurransen frå andre aktørar. Det er resultatet av Lotteritilsynets siste revisjon av marknadsføringa til Norsk Tipping. Resultata i tilsynsrapporten har også avdekka eitt avvik og fem forbetringsområde.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg

Leiargruppa

Bilete av  Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
992 84 338

gpa@lottstift.no

Heile leiargruppa

Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet