Presserom

Pressekontakt

Pressevakt 08.00-15.00.
Bilete av  Marie Havnen
Marie Havnen
kommunikasjons- og strategidirektør
41 63 08 84

marie.havnen@lottstift.no

Andre pressekontaktar

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet deltar i internasjonalt samarbeid

I samband med kartlegging av stiftelsesrettsleg lovverk i Europa er Stiftelsestilsynet trekt inn som ekspert av European Foundation Centre (EFC).
Les heile saka

Nye reglar om møte i foretak gjeld frå 1. juni

Midlertidig lov om digitale møte blir oppheva 1. juni, og ny permanent lov gjeld frå same dato. Endringa omfattar mange typar foretak, også stiftelsar.
Les heile saka

Forslag til nye reglar for stiftelsar på høyring

Nærings- og fiskeridepartementet har forslag til nye reglar for stiftelsar ut til opa høyring.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

2020 var eit spesielt år – både for brukarane våre og oss

Koronapandemien og dei nasjonale tiltaka prega 2020, både for Lotteri- og stiftelsestilsynet og ikkje minst for brukarane våre. Eit krevjande år, men eg meiner vi har gjort det vi kan for å dempe konsekvensane. 
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg

Leiargruppa

Bilete av  Atle Hamar
Atle Hamar
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
99 28 43 00

atle.hamar@lottstift.no

Heile leiargruppa

Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet