Presserom

Aktuelt frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gunn Merete Paulsen blir direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gunn Merete Paulsen er tilsett som direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ho skal fungere i perioden Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.
Les heile saka

Utsett iverksetting av vedtak i Lyoness-saka

Lyoness har bedt Lotterinemnda om utsett iverksetting av vedtaket om stans av verksemda i Norge. På bakgrunn av dette gir Lotteritilsynet utsett iverksetting av vedtaket på visse vilkår.
Les heile saka

Staten frikjent i søksmålet frå WorldVentures

Høgsteretts ankeutval finner einstemmig at det ikkje er tilstrekkeleg grunn til å fremme saka for Høgsterett. Borgarting lagmannsrett sin dom av 5. mars 2018 er no rettskraftig.
Les heile saka

Vis fleire aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynets fagblogg

Kva betyr GDPR for stiftelsar og organisasjonar?

Den nye personvernforordninga gjeld ikkje berre for næringslivet og offentleg sektor. Den gjeld for alle som behandlar personopplysningar.
Les heile saka

Vis fleire blogginnlegg
Meir om Lotteri- og stiftelsestilsynet