Bilete av  Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
Gunn.Merete.Paulsen@lottstift.no
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
57 82 80 66
992 84 338
Bilete av  Bjørn Morten Øen
Bjørn Morten Øen
Bjorn.Morten.Oen@lottstift.no
avdelingsdirektør administrasjon
57 82 80 55
902 06 100
Bilete av  Henrik Nordal
Henrik Nordal
Henrik.Nordal@lottstift.no
avdelingsdirektør Lotteritilsynet
57 82 80 77
992 84 309
Bilete av  Siw Heggedal Longvastøl
Siw Heggedal Longvastøl
Siw.Heggedal.Longvastol@lottstift.no
avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet
57 82 80 40
900 74 974
Bilete av  Anne Mette Hjelle
Anne Mette Hjelle
Anne.Mette.Hjelle@lottstift.no
kommunikasjonsdirektør
57 82 80 30
992 84 302