Bilete av  Atle Hamar
Atle Hamar
Atle.Hamar@lottstift.no
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
57 82 80 01
99 28 43 00
Bilete av  Marie  Havnen
Marie Havnen
marie.havnen@lottstift.no
Kommunikasjon- og strategidirektør
57 82 80 30
41 63 08 84
Bilete av  Henrik Nordal
Henrik Nordal
Henrik.Nordal@lottstift.no
avdelingsdirektør pengespel
57 82 80 77
99 28 43 09
Bilete av  Siw Heggedal Longvastøl
Siw Heggedal Longvastøl
Siw.Heggedal.Longvastol@lottstift.no
avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet
57 82 80 40
90 07 49 74
Bilete av  Marianne Skjeldestad Hove
Marianne Skjeldestad Hove
marianne.skjeldestad.hove@lottstift.no
avdelingsdirektør frivilligheitsstøtte
.
90 79 60 89