Bilete av  Atle Hamar
Atle Hamar
atle.hamar@lottstift.no
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
.
99 28 43 00
Bilete av  Marie  Havnen
Marie Havnen
marie.havnen@lottstift.no
kommunikasjons- og strategidirektør
.
41 63 08 84
Bilete av  Siw Heggedal Longvastøl
Siw Heggedal Longvastøl
siw.heggedal.longvastol@lottstift.no
avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet
.
90 07 49 74
Bilete av  Henrik Nordal
Henrik Nordal
henrik.nordal@lottstift.no
avdelingsdirektør pengespel
.
99 28 43 09
Bilete av  Marianne Skjeldestad Hove
Marianne Skjeldestad Hove
marianne.skjeldestad.hove@lottstift.no
avdelingsdirektør frivilligheitsstøtte
.
90 79 60 89