Bilete av  Atle Hamar
Atle Hamar
Atle.Hamar@lottstift.no
direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet
57 82 80 01
992 84 300
Bilete av  Bjørn Morten Øen
Bjørn Morten Øen
Bjorn.Morten.Oen@lottstift.no
avdelingsdirektør administrasjon
57 82 80 55
90 20 61 00
Bilete av  Henrik Nordal
Henrik Nordal
Henrik.Nordal@lottstift.no
avdelingsdirektør Lotteritilsynet
57 82 80 77
99 28 43 09
Bilete av  Siw Heggedal Longvastøl
Siw Heggedal Longvastøl
Siw.Heggedal.Longvastol@lottstift.no
avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet
57 82 80 40
90 07 49 74
Bilete av  Anne Mette Hjelle
Anne Mette Hjelle
Anne.Mette.Hjelle@lottstift.no
kommunikasjonsdirektør
57 82 80 30
99 28 43 02