Bilete av  Anne Mette Hjelle
Anne Mette Hjelle
amh@lottstift.no
kommunikasjonsdirektør
57 82 80 30
992 84 302
Bilete av  Bjørn Leirdal
Bjørn Leirdal
ble@lottstift.no
seniorrådgjevar
57 82 80 74
992 84 350
Bilete av  Steinar Hatlestad
Steinar Hatlestad
sth@lottstift.no
seniorrådgjevar
57 82 80 38
992 84 316