I januar 2016 lanserte vi ny (justert) grafisk profil.

Profilhandboka (PDF) er ein profilmanual som fortel om korleis font, farge og andre ulike element skal brukast i annonser, presentasjonar, trykksaker m.m.

På vår Flickr-konto kan du laste ned logo og illustrasjonar.