Leiargruppe

Namn Stilling Telefon Mobil
Atle Hamar direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet 57 82 80 01 99 28 43 00
Marie Havnen Kommunikasjon- og strategidirektør 57 82 80 30 41 63 08 84
Henrik Nordal avdelingsdirektør pengespel 57 82 80 77 99 28 43 09
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 90 07 49 74
Marianne Skjeldestad Hove avdelingsdirektør frivilligheitsstøtte . 90 79 60 89

Stabsleiarar

Namn Stilling Telefon Mobil
Bjørn Morten Øen avd.dir. økonomi- og verksemdsstyring 57 82 80 55 90 20 61 00
Siv-Karin Hestad fagdirektør organisasjon- og personal 57 82 80 44 99 28 43 25

Kommunikasjon- og strategi

Namn Stilling Telefon Mobil
Marie Havnen Kommunikasjon- og strategidirektør 57 82 80 30 41 63 08 84
Bjørn Leirdal seniorrådgjevar 57 82 80 74 99 28 43 50
Eirin Aardal seniorrådgjevar 57 82 80 18 97 51 75 40

Lotteritilsynet pengespel

Namn Stilling Telefon Mobil
Henrik Nordal avdelingsdirektør pengespel 57 82 80 77 99 28 43 09
Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgjevar jurist 57 82 80 25 99 28 43 13
John Arne Øyen Wennevold rådgjevar 57 82 80 31 94 15 44 64
Eirik Haugen Tysse seniorrådgjevar 57 82 80 48 91 17 39 67
Liv Røthe seniorrådgjevar 57 82 80 35 99 28 43 14
Trine Levanger rådgjevar 57 82 80 17 41 68 19 14
Tatyana Gorskaya seniorrådgjevar jurist 57 82 80 07 41 00 19 37
Trude Felde seniorrådgjevar jurist 57 82 80 23 99 28 43 51
Jonny Engebø seniorrådgjevar 57 82 80 26 99 28 43 40
Lars Petter Degnepoll seniorrådgjevar 57 82 82 40 95 99 46 09
Silje Sægrov Amble seniorrådgjevar jurist 57 82 80 84 47 40 99 54
Turid Søgnen rådgjevar 57 82 80 39 91 39 62 32
Frank Hoff Hana seniorrådgjevar jurist 57 82 80 75 99 28 43 63
Tore Bell seniorrådgjevar jurist 57 82 80 24 99 28 43 39
Kristian Johnsen Hjetland rådgjevar 57 82 80 57 48 03 78 86
Tone Lin Støfring Skovro seniorrådgjevar 57 82 80 64 91 10 81 81
Øyvind Nærland Wiig rådgjevar 57 82 80 96 91 39 28 52
Dag Henrik Nygård førstekonsulent 57 82 80 97 99 28 43 65
Nils Arne Slogvik rådgjevar - trainee
Anya Therese Markhus seniorrådgjevar 57 82 80 93 41 26 75 53

Lotteritilsynet frivilligheitstøtte

Namn Stilling Telefon Mobil
Marianne Skjeldestad Hove avdelingsdirektør frivilligheitsstøtte . 90 79 60 89
Beate Varlid rådgjevar 57 82 80 86 975 43 932
Marion Lexau Nødset rådgjevar 57 82 80 13 47 69 12 88
Justin Mulindabigwi rådgjevar 57 82 80 27 93 81 55 16
Christian Gudvangen Lauvstad rådgjevar 57 82 80 04 41 62 36 84
Trygve Hermansen seniorrådgjevar 57 82 80 50 98 63 91 17
Bjarne Hellem seniorrådgjevar 57 82 80 06 99 28 43 22
Johnny Gustavsen seniorrådgjevar 57 82 80 41 99 28 43 52
Øystein Vallestad Dvergsdal seniorrådgjevar 57 82 80 89 41 50 99 05
Elna Berge spesialrådgjevar jurist / personvernombod 57 82 80 20 99 28 43 03
Kåre Eide seniorrådgjevar 57 82 80 16 99 28 43 28
Marianne Alværen Torset seniorrådgjevar 57 82 82 43 40 63 92 61
Marius Gram førstekonsulent 57 82 80 98 98 83 47 31
Marie Berland Nesheim førstekonsulent 57 82 80 99 99 28 43 83

Stiftelsestilsynet

Namn Stilling Telefon Mobil
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 90 07 49 74
Bjarte Urnes seniorrådgjevar 57 82 80 56 99 28 43 53
May Helen Vik seniorrådgjevar jurist 57 82 82 49 90 64 90 03
Liv Tystad seniorrådgjevar jurist
Else Tefre rådgjevar
Karsten Karlsen Sunde seniorrådgjevar
Per Ole Sollie seniorrådgjevar
Anja Renate Myrvang rådgjevar
Gro Pleym Iversen seniorrådgjevar jurist
Jo Huus seniorrådgjevar jurist
Øystein Fosstvedt seniorrådgjevar jurist
Kathrine Bergset seniorrådgjevar
Mandana Yousefi rådgjevar
Inger Beth Fosse seniorrådgjevar jurist
Lena Rebecka Wistrøm Vefring førstekonsulent jurist
Linn Ulla Liljeros førstekonsulent

Økonomi- og verksemdsstyring

Namn Stilling Telefon Mobil
Bjørn Morten Øen avd.dir. økonomi- og verksemdsstyring 57 82 80 55 90 20 61 00
Stig Starheim økonomisjef 57 82 80 11 99 28 43 06
Torje Hirth rådgjevar 57 82 80 95 92 28 35 08

IT- og dokumenthandtering

Namn Stilling Telefon Mobil
Cecilie Astrup Bustad arkivansvarleg 57 82 82 46 97 74 17 43
Ulf Stockhaus førstekonsulent 57 82 80 05 47 60 89 84
Anders Neset rådgjevar 57 82 80 94 95 19 85 02
Berit Nedberge rådgjevar 57 82 80 59 99 28 43 30
Janne Kleiven seniorkonsulent 57 82 80 09 48 00 11 59
Tuva Eline Eriksen Høgelid lærling
Sindre Hauglum seniorrådgjevar 57 82 80 46 99 28 43 21
Arne Hammer seniorrådgjevar 57 82 80 53 99 28 43 35
Vemund Gjesholm seniorkonsulent 57 82 80 51 99 28 43 29
Solveig Helene Warvik Geithus førstekonsulent 57 82 80 63 95 83 27 00
Monica Flølo seniorkonsulent 57 82 80 08 48 13 54 53
Kristian Walle seniorrådgjevar 57 82 82 47 41 10 79 68
Kristian Åsnes rådgjevar
Lars Gaute Terum seniorrådgjevar 57 82 80 36
Jonas Nedreberg Kalstad lærling

Organisasjon- og personal

Namn Stilling Telefon Mobil
Siv-Karin Hestad fagdirektør organisasjon- og personal 57 82 80 44 99 28 43 25
Ingunn Kvåle rådgjevar 57 82 80 12 93 44 17 03