Leiargruppe

Namn Stilling Telefon Mobil
Atle Hamar direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet . 99 28 43 00
Marie Havnen kommunikasjons- og strategidirektør . 41 63 08 84
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet . 90 07 49 74
Henrik Nordal avdelingsdirektør pengespel . 99 28 43 09
Marianne Skjeldestad Hove avdelingsdirektør frivilligheitsstøtte . 90 79 60 89

Stabsleiarar

Namn Stilling Telefon Mobil
Stig Starheim fagdirektør økonomi-og verksemdstyring . 99 28 43 06
Siv-Karin Hestad fagdirektør organisasjon og personal . 99 28 43 25
Falk Michael Tewes fagdirektør IT og dokumenthandtering . 95 85 9348

Kommunikasjon og strategi

Namn Stilling Telefon Mobil
Marie Havnen kommunikasjons- og strategidirektør . 41 63 08 84
Bjørn Leirdal seniorrådgjevar . 99 28 43 50
Steinar Hatlestad seniorrådgjevar . 99 28 43 16
Eirin Aardal seniorrådgjevar . 97 51 75 40

Lotteritilsynet pengespel

Namn Stilling Telefon Mobil
Henrik Nordal avdelingsdirektør pengespel . 99 28 43 09
Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgjevar jurist . 99 28 43 13
John Arne Øyen Wennevold rådgjevar . 94 15 44 64
Eirik Haugen Tysse seniorrådgjevar . 91 17 39 67
Rannveig Gram Skår rådgjevar jurist . 46 85 98 84
Liv Røthe seniorrådgjevar . 99 28 43 14
Trine Levanger rådgjevar . 41 68 19 14
Tatyana Gorskaya seniorrådgjevar jurist / personvernombod . 41 00 19 37
Trude Felde seniorrådgjevar jurist . 99 28 43 51
Jonny Engebø seniorrådgjevar . 99 28 43 40
Lars Petter Degnepoll seniorrådgjevar . 95 99 46 09
Silje Sægrov Amble seniorrådgjevar jurist . 47 40 99 54
Turid Søgnen rådgjevar . 91 39 62 32
Frank Hoff Hana seniorrådgjevar jurist . 99 28 43 63
Tore Bell seniorrådgjevar jurist . 99 28 43 39
Kristian Johnsen Hjetland rådgjevar . 48 03 78 86
Tone Lin Støfring Skovro seniorrådgjevar . 91 10 81 81
Øyvind Nærland Wiig rådgjevar . 91 39 28 52
Dag Henrik Nygård førstekonsulent . 46 64 55 75
Anya Therese Markhus seniorrådgjevar . 41 26 75 53

Lotteritilsynet frivilligheitstøtte

Namn Stilling Telefon Mobil
Marianne Skjeldestad Hove avdelingsdirektør frivilligheitsstøtte . 90 79 60 89
Beate Varlid rådgjevar . 97 54 39 32
Marion Lexau Nødset rådgjevar . 47 69 12 88
Justin Mulindabigwi rådgjevar . 93 81 55 16
Christian Gudvangen Lauvstad rådgjevar . 41 62 36 84
Trygve Hermansen seniorrådgjevar . 98 63 91 17
Johnny Gustavsen seniorrådgjevar . 99 28 43 52
Øystein Vallestad Dvergsdal seniorrådgjevar . 41 50 99 05
Elna Berge spesialrådgjevar jurist . 99 28 43 03
Marianne Alværen Torset seniorrådgjevar . 40 63 92 61
Marius Gram rådgjevar . 98 83 47 31
Marie Berland Nesheim rådgjevar . 99 28 43 83
Nils Arne Slogvik rådgjevar . 95 22 46 00
Kåre Eide seniorrådgjevar . 99 28 43 28
Richard Johan Aardal rådgjevar . 95 25 58 22
Eirin Hegrenes rådgjevar . 92 09 15 69
Fredrik Wium førstekonsulent . 99284347

Stiftelsestilsynet

Namn Stilling Telefon Mobil
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet . 90 07 49 74
May Helen Vik seniorrådgjevar jurist . 90 64 90 03
Liv Tystad seniorrådgjevar jurist . 48 12 41 17
Else Tefre rådgjevar . 41 22 07 95
Karsten Karlsen Sunde seniorrådgjevar . 97 16 23 93
Per Ole Sollie seniorrådgjevar . 99 28 43 44
Anja Renate Myrvang rådgjevar . 90 55 05 44
Maren Myrvang rådgjevar . 94 98 78 39
Gro Pleym Iversen seniorrådgjevar jurist . 99 28 43 48
Jo Huus seniorrådgjevar jurist . 97 52 68 52
Øystein Fosstvedt seniorrådgjevar jurist . 99 28 43 18
Kathrine Bergset seniorrådgjevar . 99 28 43 99
Mandana Yousefi rådgjevar . 93 49 68 98
Inger Beth Fosse seniorrådgjevar jurist . 91 17 66 45
Lena Rebecka Wistrøm Vefring rådgivar jurist . 40 09 63 09
Bettina Osland Wiik seniorrådgjevar . 90 93 07 05

Økonomi og verksemdsstyring

Namn Stilling Telefon Mobil
Stig Starheim fagdirektør økonomi-og verksemdstyring . 99 28 43 06
Torje Hirth rådgjevar . 92 28 35 08

IT og dokumenthandtering

Namn Stilling Telefon Mobil
Falk Michael Tewes fagdirektør IT og dokumenthandtering . 95 85 9348
Cecilie Astrup Bustad arkivansvarleg . 97 74 17 43
Anders Neset rådgjevar . 95 19 85 02
Berit Nedberge rådgjevar . 99 28 43 30
Janne Kleiven seniorkonsulent . 48 00 11 59
Tuva Eline Eriksen Høgelid . 99 28 43 27
Sindre Hauglum seniorrådgjevar . 99 28 43 21
Arne Hammer seniorrådgjevar . 99 28 43 35
Vemund Gjesholm seniorkonsulent . 99 28 43 29
Solveig Helene Warvik Geithus rådgjevar . 95 83 27 00
Vidar Fosse seniorrådgjevar . 48 28 35 20
Monica Flølo seniorkonsulent . 48 13 54 53
Kristian Walle seniorrådgjevar . 41 10 79 68
Kristian Åsnes rådgjevar . 95 02 55 73
Lars Gaute Terum seniorrådgjevar . 91 69 99 76

Organisasjon og personal

Namn Stilling Telefon Mobil
Siv-Karin Hestad fagdirektør organisasjon og personal . 99 28 43 25
Ingunn Kvåle rådgjevar . 93 44 17 03