Leiing

Namn Stilling Telefon Mobil
Atle Hamar direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet 57 82 80 01 992 84 300
Bjørn Morten Øen avdelingsdirektør administrasjon 57 82 80 55 90 20 61 00
Henrik Nordal avdelingsdirektør Lotteritilsynet 57 82 80 77 99 28 43 09
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 90 07 49 74
Anne Mette Hjelle kommunikasjonsdirektør 57 82 80 30 99 28 43 02

Kommunikasjon

Namn Stilling Telefon Mobil
Anne Mette Hjelle kommunikasjonsdirektør 57 82 80 30 99 28 43 02
Bjørn Leirdal seniorrådgjevar 57 82 80 74 99 28 43 50
Eirin Aardal seniorrådgjevar 57 82 80 18 97 51 75 40

Lotteritilsynet

Namn Stilling Telefon Mobil
Henrik Nordal avdelingsdirektør Lotteritilsynet 57 82 80 77 99 28 43 09
Tore Bell seniorrådgjevar jurist - områdeansvarleg lotteri og bingo 57 82 80 24 99 28 43 39
Marianne Alværen Torset seniorrådgjevar - områdeansvarleg tilskot 57 82 82 43 40 63 92 61
Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgjevar jurist - områdeansvarleg marknad 57 82 80 25 99 28 43 13
Frank Hoff Hana seniorrådgjevar jurist - områdeansvarleg pengespel 57 82 80 75 99 28 43 63
John Arne Øyen Wennevold rådgjevar 57 82 80 31 94 15 44 64
Eirik Haugen Tysse seniorrådgjevar 57 82 80 48 91 17 39 67
Turid Søgnen rådgjevar 57 82 80 39 91 39 62 32
Rannveig Gram Skår rådgjevar jurist 57 82 80 10 46 85 98 84
Liv Røthe seniorrådgjevar 57 82 80 35 99 28 43 14
Marion Lexau Nødset rådgjevar 57 82 80 13 47 69 12 88
Justin Mulindabigwi rådgjevar 57 82 80 27 93 81 55 16
Trine Levanger rådgjevar 57 82 80 17 41 68 19 14
Christian Gudvangen Lauvstad rådgjevar 57 82 80 04 41 62 36 84
Torje Hirth rådgjevar 57 82 80 95 92 28 35 08
Trygve Hermansen seniorrådgjevar 57 82 80 50 98 63 91 17
Bjarne Hellem seniorrådgjevar 57 82 80 06 99 28 43 22
Johnny Gustavsen seniorrådgjevar 57 82 80 41 99 28 43 52
Tatyana Gorskaya rådgjevar jurist 57 82 80 07 41 00 19 37
Trude Felde seniorrådgjevar jurist 57 82 80 23 99 28 43 51
Jonny Engebø seniorrådgjevar 57 82 80 26 99 28 43 40
Øystein Vallestad Dvergsdal rådgjevar 57 82 80 89 41 50 99 05
Lars Petter Degnepoll seniorrådgjevar 57 82 82 40 95 99 46 09
Silje Sægrov Amble seniorrådgjevar jurist 57 82 80 84 47 40 99 54
Kristian Johnsen Hjetland rådgjevar 57 82 80 57 48 03 78 86
Tone Lin Støfring Skovro seniorrådgjevar 57 82 80 64 91 10 81 81
Øyvind Nærland Wiig rådgjevar 57 82 80 96 91 39 28 52
Dag Henrik Nygård førstekonsulent 57 82 80 97 99 28 43 65
Marius Gram førstekonsulent 57 82 80 98 98 83 47 31
Marie Berland Nesheim førstekonsulent 57 82 80 99 99 28 43 83
Nils Arne Slogvik rådgjevar - trainee
Anya Therese Markhus seniorrådgjevar

Stiftelsestilsynet

Namn Stilling Telefon Mobil
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 90 07 49 74
Bjarte Urnes seniorrådgjevar - områdeansvarleg forvaltning 57 82 80 56 99 28 43 53
May Helen Vik seniorrådgjevar jurist - områdeansvarleg tilsyn 57 82 82 49 90 64 90 03
Liv Tystad seniorrådgjevar jurist
Else Tefre rådgjevar
Karsten Karlsen Sunde seniorrådgjevar
Per Ole Sollie seniorrådgjevar
Anja Renate Myrvang rådgjevar
Gro Pleym Iversen seniorrådgjevar jurist
Jo Huus seniorrådgjevar jurist
Øystein Fosstvedt seniorrådgjevar jurist
Kathrine Bergset seniorrådgjevar
Mandana Yousefi rådgjevar
Inger Beth Fosse seniorrådgjevar jurist
Lena Rebecka Wistrøm Vefring førstekonsulent jurist
Linn Ulla Liljeros førstekonsulent

Administrasjonen

Namn Stilling Telefon Mobil
Bjørn Morten Øen avdelingsdirektør administrasjon 57 82 80 55 90 20 61 00
Stig Starheim økonomisjef - områdeansvarleg 57 82 80 11 99 28 43 06
Cecilie Astrup Bustad arkivansvarleg 57 82 82 46 97 74 17 43
Kristian Walle seniorrådgjevar 57 82 82 47 41 10 79 68
Ulf Stockhaus førstekonsulent 57 82 80 05 47 60 89 84
Anders Neset rådgjevar 57 82 80 94 95 19 85 02
Else Nes rådgjevar 57 82 80 03 90 78 43 67
Berit Nedberge rådgjevar 57 82 80 59 99 28 43 30
Ingunn Kvåle rådgjevar 57 82 80 12 93 44 17 03
Janne Kleiven seniorkonsulent 57 82 80 09 48 00 11 59
Tuva Eline Eriksen Høgelid lærling
Siv-Karin Hestad seniorrådgjevar jurist HR 57 82 80 44 99 28 43 25
Sindre Hauglum seniorrådgjevar 57 82 80 46 99 28 43 21
Arne Hammer seniorrådgjevar 57 82 80 53 99 28 43 35
Vemund Gjesholm seniorkonsulent 57 82 80 51 99 28 43 29
Solveig Helene Warvik Geithus førstekonsulent 57 82 80 63 95 83 27 00
Monica Flølo seniorkonsulent 57 82 80 08 48 13 54 53
Kåre Eide seniorrådgjevar 57 82 80 16 99 28 43 28
Elna Berge spesialrådgjevar jurist / personvernombod 57 82 80 20 99 28 43 03
Kristian Åsnes konsulent
Lars Gaute Terum seniorrådgjevar 57 82 80 36
Silje Marie Husby rådgjevar HR
Jonas Nedreberg Kalstad lærling