Leiing

Namn Stilling Telefon Mobil
Gunn Merete Paulsen direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet 57 82 80 66 992 84 338
Bjørn Morten Øen avdelingsdirektør administrasjon 57 82 80 55 902 06 100
Henrik Nordal avdelingsdirektør Lotteritilsynet 57 82 80 77 992 84 309
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 900 74 974
Anne Mette Hjelle kommunikasjonsdirektør 57 82 80 30 992 84 302

Kommunikasjon

Namn Stilling Telefon Mobil
Anne Mette Hjelle kommunikasjonsdirektør 57 82 80 30 992 84 302
Bjørn Leirdal seniorrådgjevar 57 82 80 74 992 84 350
Eirin Aardal seniorrådgjevar 57 82 80 00 975 17 540

Lotteritilsynet

Namn Stilling Telefon Mobil
Henrik Nordal avdelingsdirektør Lotteritilsynet 57 82 80 77 992 84 309
Tore Bell seniorrådgjevar - områdeansvarleg lotteri og bingo 57 82 80 24 992 84 339
Marianne Alværen Torset seniorrådgjevar - områdeansvarleg tilskot 57 82 82 43 406 39 261
Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgjevar - områdeansvarleg marknad 57 82 80 25 992 84 313
Frank Hoff Hana seniorrådgjevar - områdeansvarleg pengespel 57 82 80 75 992 84 363
John Arne Øyen Wennevold rådgjevar 57 82 80 31 941 54 464
Anngunn Ulriksen Vartdal rådgjevar 57 82 80 21
Eirik Haugen Tysse seniorrådgjevar 57 82 80 48 911 73 967
Turid Søgnen rådgjevar 57 82 80 39 913 96 232
Rannveig Gram Skår rådgjevar 57 82 80 10
Liv Røthe seniorrådgjevar 57 82 80 35 992 84 314
Marion Lexau Nødset rådgjevar 57 82 80 13
Justin Mulindabigwi rådgjevar 57 82 80 27 938 15 516
Trine Levanger rådgjevar 57 82 80 17 416 81 914
Christian Gudvangen Lauvstad rådgjevar 57 82 80 04 992 84 320
Torje Hirth rådgjevar 57 82 80 95 922 83 508
Trygve Hermansen seniorrådgjevar 57 82 80 50 986 39 117
Bjarne Hellem seniorrådgjevar 57 82 80 06 992 84 322
Johnny Gustavsen seniorrådgjevar 57 82 80 41 992 84 352
Tatyana Gorskaya rådgjevar 57 82 80 07
Trude Felde seniorrådgjevar 57 82 80 23 992 84 351
Jonny Engebø seniorrådgjevar 57 82 80 26 992 84 340
Øystein Vallestad Dvergsdal rådgjevar 57 82 80 89 415 09 905
Lars Petter Degnepoll seniorrådgjevar 57 82 82 40 959 94 609
Silje Sægrov Amble seniorrådgjevar 57 82 80 84 474 09 954
Thea Ueland Sætre førstekonsulent 57 82 80 22
Martin Kramprud Lundgård seniorrådgjevar 57 82 80 36 916 99 976
Tone Lin Støfring Skovro seniorrådgjevar 57 82 80 64 911 08 181
Kristian Johnsen Hjetland rådgjevar 57 82 80 57

Stiftelsestilsynet

Namn Stilling Telefon Mobil
Siw Heggedal Longvastøl avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet 57 82 80 40 900 74 974
Øystein Fosstvedt seniorrådgjevar - områdeansv. forvaltning 57 82 80 42 992 84 318
May Helen Vik seniorrådgjevar 57 82 82 49 906 49 003
Bjarte Urnes seniorrådgjevar
Liv Tystad seniorrådgjevar
Else Tefre rådgjevar
Per Ole Sollie seniorrådgjevar
Øystein Sellevold seniorrådgjevar
Anja Renate Myrvang rådgjevar
Gro Pleym Iversen seniorrådgjevar
Jo Huus seniorrådgjevar
Kathrine Bergset seniorrådgjevar
Lena Rebecka Wistrøm Vefring førstekonsulent
Mandana Yousefi rådgjevar
Inger Beth Fosse seniorrådgjevar

Administrasjonen

Namn Stilling Telefon Mobil
Bjørn Morten Øen avdelingsdirektør administrasjon 57 82 80 55 902 06 100
Stig Starheim økonomisjef - områdeansvarleg 57 82 80 11 992 84 306
Kjetil Hille Mathisen leiar - IKT-drift 57 82 80 33 920 96 198
Cecilie Astrup Bustad arkivansvarleg 57 82 82 46 977 41 743
Kristian Walle seniorrådgjevar 57 82 82 47 411 07 968
Ulf Stockhaus førstekonsulent 57 82 80 00
Issari Stafsnes førstekonsulent 57 82 80 34
Anders Neset rådgjevar 57 82 80 94 951 98 502
Else Nes rådgjevar 57 82 80 03
Berit Nedberge rådgjevar 57 82 80 59 992 84 330
Ingunn Kvåle rådgjevar 57 82 80 12
Janne Kleiven seniorkonsulent 57 82 80 09
Simon Vedel Johansen rådgjevar 57 82 80 14
Tuva Eline Eriksen Høgelid lærling
Siv-Karin Hestad seniorrådgjevar HR 57 82 80 44 992 84 325
Sindre Hauglum seniorrådgjevar 57 82 80 46 992 84 321
Arne Hammer seniorrådgjevar 57 82 80 53 992 84 335
Vemund Gjesholm seniorkonsulent 57 82 80 51
Solveig Helene Warvik Geithus førstekonsulent 57 82 80 63
Monica Flølo seniorkonsulent 57 82 80 08
Kåre Eide seniorrådgjevar 57 82 80 16 992 84 328
Elna Berge spesialrådgjevar / personvernombod 57 82 80 20 992 84 303
Silje Marie Husby trainee
Jonas Nedreberg Kalstad lærling
Kristian Åsnes konsulent
Lars Gaute Terum seniorrådgjevar 57 82 80 36