Stiftelsestilsynet har mynde til å vedta dispensasjon frå nokre reglar i stiftelseslova.

Dette er likevel unntaksreglar, og det må derfor liggje føre særlege forhold for at det skal vere aktuelt å gi dispensasjon. Aktuelle forhold kan vere utdeling til opprettar eller styresamansetjing.