Grasrotandelen logoEin spelar hjå Norsk Tipping kan bestemme at 5 % av speleinnsatsen skal gå til eit lag eller organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.  Dette er Grasrotandelen som spelaren gir til «sitt» lag.

Kven kan få Grasrotandel?

Organisasjonar som har rett til å registrere seg i Frivillighetsregisteret kan ta imot grasrotandel dersom eininga driv frivillig verksemd berre på lokalt nivå. Lokalt nivå betyr her regionnivå eller lågare.

Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt ansvar

Kulturdepartementet har delegert ansvaret for kontroll og oppfølging grasrotordninga til Lotteri- og stiftelsestilsynet frå januar 2013. I første omgang betyr dette at vi skal føre tilsyn etter Forskrift om grasrotandel.

Tips om Grasrotandelen

Ønskjer du å tipse oss om mottakarar av grasrotandelen som du meiner vi bør kontrollere kan du bruke vårt tipsskjema.

Ny forskrift

Ei ny og revidert forskrift om Grasrotandelen vart gjort gjeldande frå 1. juli 2013.

Meir informasjon

Les meir om Grasrotandelen på Norsk Tipping sine nettsider.