• Kva gjeld varselet? Kva har skjedd, kor og når skjedde det, kva er omfanget, er det vitner eller dokumentasjon som kan stadfeste opplysningane?
  • Kjenner arbeidsgjevar til forholdet? * Required
  • Er andre varsla?
  • Namn, organisasjonsnummer og ev. kontaktinformasjon.
  • Din relasjon til verksemda: