Lotteri og spel på skip

Norske skip i heilårs rutetrafikk mellom norsk og utanlandsk hamn, kan søke om løyve til å arrangere lotteri og pengespel om bord. 

Søk om spel på skip

Krava til slike lotteri finn du i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

Color Line er i dag det einaste rederiet med slikt løyve, og norske lag og organisasjonar har dei siste åra fått tilført mange millionar kroner frå overskotet frå spel om bord. Det er som regel eit vilkår at pengane skal gå til foreiningane sin aktivitet for barn og unge under 18 år.  

Godkjente lotteriverdige organisasjonar må kontakte rederiet for meir informasjon, om dei ønsker å motta overskot frå spela om bord.