Lotteri og spel på skip

Norske skip i heilårs rutetrafikk mellom norsk og utanlandsk hamn, kan søke om løyve til å arrangere lotteri og pengespel om bord. 

Søk om spel på skip

Krava til slike lotteri finn du i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

I dag har alle skipa til Color Line og eitt av skipa til Fjord Line løyve til å arrangere lotteri og pengespel om bord på skip.

Norske lag og organisasjonar har dei siste åra fått tilført fleire millionar kroner frå overskotet frå spel på skip. Det er som regel eit vilkår at pengane skal gå til foreiningane sin aktivitet for barn og unge under 18 år.  

Godkjente lotteriverdige organisasjonar må kontakte reiarlaget for meir informasjon, dersom dei ønsker å motta overskot frå spela om bord.