Det er viktig at du har alt klart før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet, fordi du dessverre ikke kan lagre det og jobbe videre med det senere.

Det tar ikke lang tid å fylle ut søknaden dersom du har funnet frem alle opplysninger og vedlegg før du setter i gang.

Gjør dette før du søker:

Sjekk at opplysningene i Brønnøysundregistrene er oppdaterte:

Vi henter opplysninger derfra, så det er viktig at alle opplysninger er oppdaterte. Dere kan selv kontrollere dette ved å søke i Brønnøysundregistrene

Vedlegg du må finne frem:

  • Siste godkjente årsmelding/årsberetning og årsregnskap, samt vedtekter. Dersom dere ikke har årsmelding, legg ved en beskrivelse av aktiviteten i hele 2023. Dere skal ikke legge ved årsmøteprotokoll eller referat.
  • Dersom dere søker som kringkastere må dere registrere stasjoner dere legger til grunn for søknaden, samt føre opp konsesjoner knyttet til stasjonene. Det må også legges ved vedtak fra Medietilsynet.

Dersom dere søker som ikke- fortjenestebasert organisasjon er det noen flere opplysninger dere skal fylle ut:

  • Hvor mange medlemmer dere har og hvor mange medlemmer som er under 18 år.

Dere kan også bli bedt om å beskrive gratis arbeidsinnsats som blir gjort i organisasjonen, om gaver, kontingenter dere får, hvor mange frivillige dere har, hvor mange frivillige årsverk dere har, hvor mange medlemmer som betaler kontingent, hvilke formål dere har og hovedaktiviteter for å oppfylle formålet.

Dersom du ikke finner organisasjonen din i oversikten når du logger inn i søknadsskjemaet, ta kontakt med oss på epost ny@lottstift.no.

Er du klar for å gå inn i søknadsskjemaet?