Norske skip i heilårs rutetrafikk mellom norsk og utenlandsk hamn, kan søke om å arrangere pengespel om bord.

Krava til slike pengespel finn du i pengespelforskrifta kap. 13.

I dag har alle skipa til Color Line og eitt av skipa til Fjord Line løyve til å arrangere pengespel om bord på skip.

Norske lag og organisasjonar har dei siste åra fått tilført fleire millionar kroner frå overskotet frå spel på skip. Førehandsgodkjente ikkje-fortenestebaserte organisasjonar må kontakte reiarlaget for å komme i posisjon for å motta overskot frå pengespela om bord.

Søk om spel på skip