Søk og rapporter store lotteri

Et stort lotteri har årlig omsetning fra 200 tusen kroner til 100 millioner kroner, og må ha tillatelse av Lotteritilsynet gitt etter §6 i Lotteriforskriften.

Tillatelse

Godkjente lotteriverdige organisasjoner kan søke om tillatelse til å arrangere lotterier med trekning før eller etter salg av lodd. Flere organisasjoner kan arrangere og dele overskuddspotten fra et lotteri. Organisasjonene sender da søknad samlet, såkalt spill i pott.

Tre ulike lotteriformer

Det er tre ulike lotteriformer som kan få tillatelse:

  • Tradisjonelle lotterier med trekning før loddsalget.
  • Tradisjonelle lotterier med trekning etter loddsalget.
  • Kombinasjoner av disse to lotteriformene.

Gjennomføring

Det er den godkjente organisasjonen som er ansvarlig for søknaden og for gjennomføringen av lotteriet. Hvis organisasjonen bruker medhjelper mot betaling til hele eller deler av gjennomføringen, skal dere legge ved fullmakt fra organisasjonen om dette.

Gebyr

  • Gebyr per trekning er 300 kroner.
  • For lotterier uten bruk av skrapelodd er det et gebyr på 3000 kroner per tillatelse/organisasjon.
  • For lotterier med bruk av skrapelodd er gebyret 6000 kroner per tillatelse/organisasjon.

Gevinstsikkerhet

Etter forskrift til lov om lotterier m.v. § 6 første ledd nr. 6, skal Lotteritilsynet godkjenne at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for gevinstene i lotteriet før loddsalget kan starte. 

Rapportering

Dere må rapportere inn lotteriet til Lotteritilsynet innen fire måneder etter at lotteriet er avsluttet.

Du finner også PDF-skjema for søknad og rapportering av store lotterier her: