Et stort pengespill har årlig omsetning fra 200 000 kroner (brutto) til 100 millioner kroner.

Slike pengespill krever tillatelse fra Lotteritilsynet gitt etter § 43 i pengespillforskriften.

Tillatelse

Forhåndsgodkjente, ikke-fortjenestebaserte organisasjoner, kan søke om tillatelse til å arrangere pengespill med trekning før eller etter salg av lodd. Forhåndstrukne pengespill skal være skrapelodd. Flere organisasjoner kan arrangere og dele overskuddspotten fra et pengespill. Organisasjonene sender da samlet søknad.

Tre ulike pengespillformer

Det er tre ulike pengespillformer som kan få tillatelse:

  • Pengespill med trekning før loddsalget (skrapelodd).
  • Pengespill med trekning etter loddsalget.
  • Kombinasjoner av disse to lotteriformene.

Gjennomføring

Organisasjonen som har fått tillatelsen er ansvarlig for søknaden og for gjennomføringen av pengespillet. Hvis organisasjonen bruker medhjelper mot betaling til hele eller deler av gjennomføringen, skal det ligge ved en fullmakt fra organisasjonen om dette.

Gebyr og trekning

  • Gebyr per trekning er 300 kroner.
  • For etterhåndstrukne pengespill betales det et gebyr på 3 000 kroner per tillatelse/organisasjon.
  • For forhåndstrukne pengespill (skrapelodd) er gebyret 6 000 kroner per tillatelse/organisasjon.

Det er bare Lotteritilsynet som kan etterhåndstrekke pengespill.

Forhåndstrukne pengespill, kan kun tilbys som skrapelodd.

Laboratorietest av skrapelodd

Etter pengespillforskriften § 53, skal skrapeloddprodusenten eller eksterne testlaboratorier gjennomføre laboratorietester for å kontrollere at sikkerheten ved skrapeloddets fysiske utforming er ivaretatt. Skjema for laboratorietest skrapelodd finner dere her:

Gevinstsikkerhet

Etter pengespillforskriften § 45 bokstav d skal Lotteritilsynet godkjenne at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for gevinstene i pengespillet før loddsalget kan starte.

Rapportering av regnskap

Dere må rapportere inn regnskapet fra pengespillet til Lotteritilsynet innen fire måneder etter at lotteriet er avsluttet.