Banker og finansinstitusjoner skal stoppe pengeoverføringer til og fra utenlandske spillselskaper

Norske banker og finansinstitusjoner har plikt til å stanse transaksjoner av innsats og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Dersom dere mistenker slike transaksjoner, ber vi dere sende oss navn på aktører og kontonumre.

Dersom dere er kjent med transaksjoner til og fra pengespill:

Dersom dere er kjent med at transaksjoner er innskudd til eller utbetaling fra pengespill uten norsk tillatelse har dere plikt til å stanse disse transaksjonene.

Dere skal stanse alle betalingstransaksjoner med betalingskort med brukerstedskode for pengespill (MCC 7995), som ikke har landkode Norge og norsk tillatelse.

Noen pengespillselskaper bruker andre selskaper, tredjepartsselskaper, som har andre brukerstedskoder. Dette gjør de for å skjule at transaksjonen går til eller fra pengespill. Disse transaksjonene er omfattet av betalingsformidlingsforbudet, selv om de ikke er merket med riktig brukerstedskode. Når vi avdekker slike selskaper, sender vi ofte først et informasjonsbrev om regelverket.

Vi oppfordrer dere til å informere oss i Lotteritilsynet om konkrete spillselskaper som ulovlig formidler pengespill til nordmenn, der dere selv har stanset transaksjoner.

Dersom Lotteritilsynet har fattet vedtak:

Dersom Lotteritilsynet har fattet vedtak om stans av transaksjoner til og fra aktører eller bestemte kontonumre er dere også pliktige til å stanse disse. Lotteritilsynet kan også fatte vedtak der det er brukt andre brukerstedskoder enn pengespill. Her kan dere se en oversikt over alle vedtakene Lotteritilsynet har gjort.

Vi understreker at dere skal stanse transaksjoner til og fra selskaper som ikke har tillatelse i Norge, uansett om vi har gjort vedtak eller ikke.

For å forberede og følge opp vedtak kan Lotteritilsynet kreve noen typer opplysninger fra dere om selskapene som formidler pengespill, men ikke personopplysninger knyttet til enkelttransaksjoner.

Transaksjoner fra disse selskapene skal ikke stanses:  

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har lenge hatt tillatelse til å tilby pengespill i Norge. I tillegg kan bingoaktører med tillatelse fra Lotteritilsynet tilby hovedspillet sitt på internett. Oversikt over hvem som har lov til å tilby bingo finner du i Lotteriregisteret.

Det er også flere lotterier som har tillatelse til å tilby spill:

  • Pantelotteriet ved medhjelper Norsk Pantelotteri AA. Organisasjonsnummer: 996 684 075. 
  • Postkodelotteriet ved medhjelper Novamedia Norsk Postkodelotteri AS. Org.nr: 996 684 075. 
  • Snapchance, ved medhjelper Snapchance AS. Org.nr: 915 697 178. 

Hvordan avdekke og stanse ulovlige transaksjoner?  

Banker og andre finansforetak har mye informasjon som kan avdekke og stanse ulovlige spilltransaksjoner.  

Mange banker har lagt inn sjekkpunkter på transaksjoner og transaksjonsmønster som for eksempel beløp til og fra bestemte land, brukerstedskoder og kunder som foretakene vet spiller på utenlandske nettspill.  

For øvrig kan kommentarfelt på transaksjoner og andre opplysninger knyttet til selve transaksjonen gi banker og andre finansforetak viktig informasjon om hvorvidt betalingen kommer fra eller skal gå til pengespill.  

Banken kan også spørre kunden om transaksjonen er pengespill, og samtidig informere om betalingsformidlingsforbudet. Dette er med på å forebygge at flere nordmenn spiller pengespill hos selskaper som ikke driver lovlig i Norge.  

Når skal dere rapportere til Økokrim? 

Dersom dere har mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering knyttet til midlene som brukes til ulovlig spillvirksomhet skal dere rapportere til Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim.