Norske banker og finansinstitusjoner har plikt til å stanse transaksjoner av innsats og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Her kan dere se en oversikt over vedtak til norske banker om betalingsformidling.

Dersom dere mistenker slike transaksjoner, ber vi dere sende oss navn på aktører og kontonumre.

Under følger mer informasjon om hvordan arbeidet med å stanse ulovlige transaksjoner skal følges opp.

Dersom dere er kjent med at transaksjoner er innskudd til eller utbetaling fra pengespill uten norsk tillatelse har dere plikt til å stanse disse transaksjonene.

Dere skal stanse alle betalingstransaksjoner med betalingskort med brukerstedskode for pengespill (MCC 7995), som ikke har landkode Norge og norsk tillatelse. Betalingsformidlingsforbudet innebærer ikke plikt til å stanse korttransaksjoner med brukerstedkode for pengespill i tilfeller hvor kunden fysisk befinner seg i utlandet.

Noen pengespillselskaper bruker andre selskaper, tredjepartsselskaper, som har andre brukerstedskoder. Dette gjør de for å skjule at transaksjonen går til eller fra pengespill. Disse transaksjonene er omfattet av betalingsformidlingsforbudet, selv om de ikke er merket med riktig brukerstedskode. Dere har også blant annet plikt til å stanse transaksjoner dersom:

  • innehaver av kontoen selv har opplyst at transaksjonen er knyttet til pengespill uten tillatelse
  • bankens egne undersøkelser avdekker at transaksjonen utgjør innskudd eller utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge
  • Lotteritilsynet har gitt vedtak med pålegg om å stanse pengespilltransasksjoner identifisert med konkret foretak eller kontonummer

Her kan dere se en oversikt over alle vedtakene Lotteritilsynet har gjort.

Vi understreker at dere skal stanse betalingstransaksjoner som dere er kjent med at utgjør innskudd til eller utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, uansett om vi har gjort vedtak eller ikke.

Vi oppfordrer dere til å informere oss i Lotteritilsynet om konkrete betalingsformidlingsselskap som ulovlig formidler pengespill til nordmenn. Opplys gjerne i tips om konkrete identifikatorer knyttet til transaksjonen, for eksempel brukerstedkoder/MCC-kode, Aquirer ID og Merchant ID ved korttransaksjoner, eller kontonummer ved kontooverføringer.

For å forberede og følge opp vedtak kan Lotteritilsynet kreve noen typer opplysninger fra dere om selskapene som formidler pengespill, men ikke personopplysninger knyttet til enkelttransaksjoner.

Dere har plikt til å undersøke betalingstransaksjoner til og fra betalingsforetak i tilfeller der Lotteritilsynet har informert om at det aktuelle foretaket formidler pengespill uten tillatelse.

Det er også plikt til å undersøke betalingstransaksjoner til og fra foretak Lotteritilsynet har truffet vedtak om. Dette gjelder både vedtak som omhandler foretaksnavn og kontonummer.

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har lenge hatt tillatelse til å tilby pengespill i Norge. I tillegg kan bingoaktører med tillatelse fra Lotteritilsynet tilby hovedspillet sitt på internett. Oversikt over hvem som har lov til å tilby bingo finner du i Lotteriregisteret.

Det er også flere lotterier som har tillatelse til å tilby spill:

  • Pantelotteriet ved medhjelper Norsk Pantelotteri AA. Organisasjonsnummer: 996 684 075.
  • Postkodelotteriet ved medhjelper Novamedia Norsk Postkodelotteri AS. Org.nr: 996 684 075.

Se mer om aktører som har tillatelse til å tilby pengespill her.

Banker og andre finansforetak har mye informasjon som kan bidra til å avdekke og stanse ulovlige pengespilltransaksjoner.

Mange banker har lagt inn sjekkpunkter på transaksjoner og transaksjonsmønster som for eksempel beløp til og fra bestemte land, brukerstedskoder og kunder som foretakene vet spiller på utenlandske nettspill.

For øvrig kan kommentarfelt på transaksjoner og andre opplysninger knyttet til selve transaksjonen gi banker og andre finansforetak viktig informasjon om hvorvidt betalingen kommer fra eller skal gå til pengespill.

Banken kan også spørre kunden om transaksjonen er pengespill, og samtidig informere om betalingsformidlingsforbudet. Dette er med på å forebygge at flere nordmenn spiller pengespill hos selskaper som ikke driver lovlig i Norge.

Behov for mer informasjon?

Ytterligere råd og veiledning for innretting av arbeidet med betalingsformidlingsforbudet, modus og kjennetegn for pengespilltransaksjoner, og mulige tiltak overfor kunder som ønsker hjelp til å stanse sitt pengespill finnes blant annet i vårt informasjonsbrev som ble sendt til norske banker og finansforetak 11. april 2023.

Når skal dere rapportere til Økokrim? 

Dersom dere har mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering knyttet til midlene som brukes til ulovlig spillvirksomhet skal dere rapportere til Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim.