Omfang av penge- og dataspillprobemer i Norge

Universitetet i Bergen kartla omfang av penge og dataspillproblemer i Norge i 2019. På disse sidene finner du artikler som tar for seg noen av funnene.

Les hele rapporten her.