Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge

Universitetet i Bergen kartla omfang av penge og dataspillproblemer i Norge i 2019. På disse sidene finner du artikler som tar for seg noen av funnene.

Les hele rapporten her.

Flere nordmenn har pengespillproblemer

55 000 nordmenn har problemer med spill, og 122 000 er i risikosonen for å få det, viser ny undersøkelse. -Dette bekymrer oss. Spilleproblemer rammer både spillere og familier hardt, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Spillerne har blitt mer positive ansvarlighetstiltak

Flere er positive til ansvarlighetstiltakene og mekanismene som regulerer pengespill nå enn for fire år siden.

Oversikt over problemspela

Flest spelarar har problem med kasinospel, og spel som spelast av få har flest risiko- og problemspelarar.

Nordmenn er negative til pengespel – spesielt dei yngste

Den yngre generasjonen er meir negative til pengespel enn den eldre generasjonen i Noreg, viser ny befolkningsundersøking.

Mange meiner pengespelreklame er lite truverdig

Og spesielt reklamen frå spelselskapa som ikkje har lov til å marknadsføre spela sine i Noreg.

Fleire kvinner har speleproblem

Dei siste fem åra har dobbelt så mange kvinner fått problem med pengespel. – Spelbransjen orienterer seg mot nye marknadar ved å rette seg mot kvinner, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.

Undersøkinga er vanskeleg å samanlikne med andre land

Men det er tatt initiativ til ei felles nordisk undersøking.