Poker i Norge

I Norge er poker regnet som et spill med helt eller delvis tilfeldig utfall. Pokerspill med innskudd og gevinst oppfyller vilkårene i lotteridefinisjonen, og er dermed et lotteri etter lotteriloven.

Dette er lovlige pokerspill med innsats og gevinst:

Det er også lov å arrangere gratisturneringer som ofte blir kalt freerolls. Det er lovlig å arrangere pokerturneringer uten pengeinnskudd. Det er likevel viktig å være klar over at det er ulovlig å markedsføre utenlandske pengespill på slike arrangementer.

Kjenner du til ulovlig poker? Tips oss. Vi behandler alle tips anonymt.

Poker i vennelag

Du kan spille poker sammen med venner hjemme. Men:  

  • Deltakerne må være i nær omgangskrets.
  • Spillet må skje i private hjem og ikke ha et organisert eller profesjonelt preg.
  • Tallet på deltakere kan ikke overstige 20 personer.
  • Totalt innskudd per spiller kan ikke overstige NOK 1000.

NM i turneringspoker

Regelverket for NM i turneringspoker er revidert med virkning fra mars 2021. De viktigste
endringene er:

  • Lengden på tillatelse til NM-turnering blir økt fra tre til fem år. 
  • Innskuddsgrensen blir omgjort til tapsgrense. 
  • Det blir tillatt med flere innskudd i samme turnering. 

Lotteritilsynet er gitt myndighet til å gi en tillatelse til en (eller flere) organisasjoner til å arrangere et årlig Norgesmesterskap med tilhørende kvalifiseringsturneringer, jf. lotteriforskriftens §8.

For perioden 2021-2025 har Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen fått tillatelse.

Lotteritilsynet har løpende dialog med arrangøren for å sikre at arrangementet blir gjennomført i samsvar med tillatelsen, og vi gjennomfører tilsyn med de ulike arrangementene.

Vårt tilsynsarbeid med ulovlig poker

Samfunnsoppdraget vårt er å beskytte sårbare grupper som har problemer med spill eller som står i fare for å få det.  

Alle former for poker (med innsats) som ikke er innenfor regelverket om vennelagspoker eller NM i turneringspoker er ulovlige.

Vi prioriterer tilsyn med den aktiviteten som er mest alvorlig, og da ser vi særlig på hvor organisert og profesjonelt preg aktiviteten har.  

Vi er avhengige av tips fra publikum. Vi behandler alle tips anonymt.  Her kan du tipse oss om ulovlig pokerspill.

Når vi får tips, vurderer vi først informasjonen og om vi skal sette i verk tiltak. Tiltak kan være: 

  • At vi går i dialog med de ansvarlige aktørene og orienterer om regelverket.
  • Å sende varsel om stans av virksomheten. Dersom de ikke retter seg etter dette varselet, kan vi sende informasjon videre til politiet for videre oppfølging.

I alvorlige saker der det blir spilt poker for store summer og som gjerne er knyttet opp mot annen kriminalitet melder vi til politiet. Vi assisterer politiet i enkeltsaker dersom det er behov for det.