I Norge er poker regnet som et spill med helt eller delvis tilfeldig resultat.

Pokerspill med innsats og premie av økonomisk verdi oppfyller vilkårene i pengespilldefinisjonen, og er dermed et pengespill som omfattes av pengespilloven jf. § 2.

Det er adgang til å arrangere poker med innsats og premie av økonomisk verdi innenfor bestemte rammer i pengespilloven og pengespillforskriften. Nedenfor kan du lese mer om pokeraktivitet som er konkret regulert, og eksempel på hva som klart vil være ulovlig poker.

Pokerspill i private pokerlag

Du kan spille poker i private hjem jf. pengespillforskriften § 36 bokstav b, men:

  • spillet må skje i private hjem og ikke ha et profesjonelt preg.
  • tallet på deltakere kan ikke overstige 20 personer.
  • høyeste innsats per spiller er 1000 kroner per sammenkomst.

Poker uten innsats og premie

Det er lov å arrangere pokerspill uten innsats og/eller premie av økonomisk verdi, siden dette faller utenfor pengespilldefinsjonen og pengespillovgivningen. Pokerspill uten innsats blir ofte kalt freerolls. Det er likevel viktig å være klar over at det er ulovlig å markedsføre pengespill uten nødvendig tillatelse på slike arrangementer. Merk at selv om pokerspillet i utgangspunktet er gratis, kan det likevel være snakk om kamuflert innskudd. Om Hvorvidt det er et kamuflert innskudd, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksempler på kamuflert innskudd kan være

  • kjøp av varer, måltider og lignende der betalingen går utover vanlig pris.
  • å betale inngangsbillett for å komme inn i lokalet der spillet skal foregå. Dersom det vanligvis betales inngangspris til lokalet, for eksempel på et utested, må man vurdere om inngangsprisen er høyere enn vanlig og/eller går til å muliggjøre pokerarrangementet.

Eksempel på ulovlig poker

pengespill illustrasjon

Det er ingen aktører som har tillatelse til å tilby poker med innsats og premie av økonomisk verdi på nett i Norge. Likevel kan du oppleve at pengespillselskap som fremstår som norske, tilbyr slike nettspill ulovlig i Norge. Les mer om hvordan du blir lurt av ulovlige spillselskap.

Det er heller ikke lov å arrangere poker til fortjenesbaserte formål utenfor rammene av pokerspill i private pokerlag. Dette betyr for eksempel at etablerte pokerlag og pokerklubber hvor en eller flere innehavere tjener penger til seg selv på virksomheten vil være ulovlig.

Kjenner du til ulovlig poker? Tips oss. Vi behandler alle tips anonymt.

NM i turneringspoker

Det er nytt regelverk for pengespill i Norge fra 1. januar 2023. Dette omfatter også NM i turneringspoker.

En organisasjon eller flere landsdekkende organisasjoner som er forhåndsgodkjent, kan søke om ett årlig norgesmesterskap i turneringspoker, etter pengespilloven § 18 og pengespillforskriften § 38.

For perioden 2021-2025 har Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen fått tillatelse. Tillatelsen gis for fem år av gangen, og neste frist for å søke om tillatelse for perioden 2026-2030, er 1. september 2025.

Et norgesmesterskap kan bestå av et hovedarrangement og inntil fem tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer.

Maksimalt antall som kan delta i hovedarrangementet er 5 000 deltakere. maksimal tapsgrense er 20 000 kroner, og hovedpremien kan ikke overstige to millioner kroner. I regionmesterskapet er den maksimale tapsgrensen 5 000 kroner og gevinsten kan bare være retten til å delta i hovedarrangementet.

Lotteritilsynet har løpende dialog med arrangøren for å sikre at arrangementet blir gjennomført i samsvar med tillatelsen, og vi mottar årlig en rapport etter at arrangementene er avsluttet.

Alle vilkårene for turneringspoker står beskrevet i pengespillforskriften kapittel 14.

Vårt tilsynsarbeid med ulovlig poker

Samfunnsoppdraget vårt er å beskytte sårbare grupper som har problemer med spill eller som står i fare for å få det.

Vi prioriterer tilsyn med den aktiviteten som er mest alvorlig, og da ser vi særlig på hvor profesjonelt preg aktiviteten har.

Vi er avhengige av tips fra publikum. Vi behandler alle tips anonymt. Her kan du tipse oss om ulovlig pokerspill.

Når vi får tips, vurderer vi først informasjonen og om vi skal sette i verk tiltak. Tiltak kan være

  • at vi går i dialog med de ansvarlige aktørene og orienterer om regelverket.
  • å sende varsel om stans av virksomheten. Dersom de ikke retter seg etter dette varselet, kan vi sende informasjon videre til politiet for videre oppfølging.

I alvorlige saker der det blir spilt poker for store summer og som gjerne er knyttet opp mot annen kriminalitet melder vi til politiet. Vi assisterer politiet i enkeltsaker dersom det er behov for det.