01Des
Søknadsfrist – momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

For frivillige lag og organisasjoner