Det er tre lover som i dag regulerer pengespel og lotteri i Noreg

Ein del spel er elles ulovlege i Noreg. Det gjeld kasino, rulett som spel etter internasjonale reglar, alle former for pyramidespel og såkalla lykkekjeder. Poker blir rekna som eit lotteri i Noreg og er i utgangspunktet  ulovleg. Det er opna for NM i turneringspoker og venelagspoker.

Sentrale forskrifter om pengespel og lotteri (lenke til Lovdata)

Retningslinjer

Sentrale førearbeid (lenke til departementets nettsider)