Det er tre lover som i dag regulerer pengespill og lotterier i Norge

En del spill er ulovlige i Norge. Det gjelder kasino, alle former for pyramidespill og såkalte lykkekjeder. Poker regnes som et lotteri i Norge og er i utgangspunktet ulovlig. Det er åpnet for NM i turneringspoker og vennelagspoker.

Sentrale forskrifter om pengespill og lotterier (lenke til Lovdata)

Retningslinjer

Sentrale forarbeid (lenke til departementenes nettsider)