Lotteri på skip

Norske rederier kan på visse vilkår få tillatelse til å avholde lotteri om bord på skip. Lotteritilsynet kan gi tillatelse for en periode på inntil tre år. Dette kan du lese mer om i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.

Color Line er i dag det eneste rederiet med slik tillatelse, og norske lag og organisasjoner har de siste årene fått tilført mange millioner kroner fra overskuddet fra spill om bord. Det er som regel et vilkår at pengene skal gå til foreningene sin virksomhet for barn og unge under 18 år.

Se hvem som har fått penger fra dette lotteriet:

Finn skjema for å søke om lotteri på skip.

Har du spørsmål?  Ta kontakt med oss.