Etter utbruddet av covid-19 kan flere bingohaller miste retten til å ha oppstilt databingo som følge av tapte inntekter. Lotteritilsynet åpner derfor for å kunne søke om utvidet periode for å kunne dokumentere omsetning.

Lotteritilsynet har bestemt at aktører som har behov for det kan søke om å få utvidet omsetningsperioden med inntil 3 måneder for bingohaller som måtte stenge på grunn av covid-19. Nystartede bingohaller som har prøveperiode for databingo, vil kunne søke om tilsvarende forlengelse av denne perioden.

Muligheten til å søke om utvidelse av perioden skjer som følge av utbruddet av pandemien, som førte til at flere bingohaller ble nødt til å stenge hallene i ca 2 måneder, og dermed tapte inntekter.

Det er et krav at bingohallene må ha en omsetning i løpet av 12 måneder på over 2 millioner kroner for å kunne ha databingo i hallene.

Lotteritilsynet har i forskrift om bingo § 34 hjemmel til å «dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift».

Les mer her: Omsetning på hovedspill i bingo