Kulturdepartementet har vedtatt endringer i bingoregelverket. Endringene følger opp stortingsmeldingen fra 2016-17 - Alt å vinne, en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk.

Endringene åpner blant annet for at personer kan delta i hovudspill på bingo via nettet på nærmere vilkår. Lotteri- og stiftelsestilsynet er i denne sammenheng bedt om å evaluere ordningen med nettspill innen to år.

Andre viktige endringer er:

Databingo

  • 30-sekundersregelen er endret slik at det enkelte spill skal ta minimum 30 sekunder.
  • Autoplay er fortsatt tillatt for innskudd i databingo, men uten at det er tillat å automatisk overføre gevinster til spillsaldo.
  • Dagens krav om at det må være innskudd i minimum to av terminalene i eet databingonettverk før en kan starte spillet er fjernet.

Gevinstene i hovudspillet

  • Maksimumsgevinsten i hovudspillet er økt fra 5 000 kroner til 10 000 kroner.
  • Grensen for jackpotgevinst i hovudspillet er økt fra 70 000 til 100 000 kroner, og dagsgrensen for oppbygging av denne er fjernet.

Andre endringer

  • Tillatelsesperioden er endret fra ett til to år.
  • Det er innført krav om to millioner kroner i omsetning i hovudspillet for å kunne ha Belago i et bingolokale.
  • Fordelingsnøkkelen for Belago er endret slik at Norsk Tippings andel er redusert fra 40 % til  35 %, mens formålsandelen er økt fra 25 % til 30 %.

Les hele pressemeldingen fra Kulturdepartementet.

Les forskriften på Lovdata.

Les høringsbrev og finn høringssvar her.