Pengespillselskapene drev ulovlig markedsføring på Facebook. Nå er sidene fjernet.

Pengespillselskaper uten tillatelse til å markedsføre seg i Norge bryter stadig norsk lov, og reklamerer i flere ulike kanaler.

Etter at Lotteritilsynet gjorde Facebook oppmerksomme på 36 sider med ulovlig markedsføring er de nå fjernet. Facebook-sidene var rettet mot nordmenn. De var på norsk, og oppfordret nordmenn til å registrere seg som spillere hos pengespillselskap som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

-Denne markedsføringen bryter med det norske regelverket og Facebook sine egne retningslinjer. Det er også slik at mange nordmenn er på Facebook, og spillselskapene kan potensielt nå mange der med ulovlig reklame, sier Monica Alisøy Kjelsnes, seniorrådgiver og jurist i Lotteritilsynet.

Det er Coolbets sider om Kommunepoker og Vennepoker, ComeOn, Gutts, Norgesautomaten, Vera & John og Pokio sine Facebook- sider som er fjernet.

Effektivt verkemiddel

Lotteritilsynet har i flere år rapportert om ulovlig markedsføring til Facebook, og bedt dem undersøke om de er i strid med retningslinjene. Facebooks egne retningslinjer er tydelige på at pengespillselskapene må ha nødvendig tillatelse til å tilby pengespill i det aktuelle landet de markedsfører seg mot.

– Lotteritilsynet er veldig positive til at Facebook fjerner sider og annonser med reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, og ser på dialogen med Facebook som et effektivt virkemiddel for å redusere tilgangen til ulovlige pengespill, sier Kjelsnes.

-Facebook er bare en av kanalene de bruker

Facebook er ikke den eneste kanalen spillselskap uten lov til å markedsføre eller tilby pengespill i Norge bruker for å nå nordmenn.

– De har TV- reklamer, internettsider, bruker sponsoravtaler og pressemeldinger. Slik jobber de for å legitimere og opprettholde et ulovlig tilbud.

I vår ble forbudet mot TV- reklamen strammet inn.

– Stortinget har vedtatt endringer i kringkastingslova, som skal gjøre det enklere å stoppe ulovlig pengespillreklame på TV. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2021. At det blir vanskeligere for de ulovlige pengespillselskapene å reklamere på TV kan føre til at de forsøker å trappe ytterligere opp ulovlig reklame i andre kanaler. Det kommer vi til å følge nøye med på, sier Kjelsnes.