Søknadsfristen for 2020 er ute, og 2001 lag og organisasjoner har søkt om momskompensasjon. Dette er en økning på fem prosent fra i fjor.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om å få kompensert merverdiavgift på varer og tjenester. I år er det foreløpige søknadsbeløpet på 2,139 milliarder kroner. Rammen er på 1,685 milliarder kroner.

Last ned oversikt over søkere i 2020.

Utbetaling i desember

Hvor mye søkerne får utbetalt blir ikke klart for alle søknadene er behandlet. Da blir også det samlede søknadsbeløpet klart. Dersom rammen som er gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerne, blir alle beløp redusert med samme prosentsats.

Saksbehandlingen skal etter planen være ferdig i slutten av november, og utbetaling skjer i midten av desember.

1611 søkte etter forenklet modell

1611 av søkerne har søkt etter forenklet modell, og 390 etter dokumentert modell. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader. Forenklet modell utgjør over 95 prosent av søknadsbeløpet.