Nær 22 000 organisasjoner får over 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon. Se listen her.

Fordelingen av momskompensasjon på varer og tjenester er klar. Frivillige lag og organisasjoner får utbetalt 1,6 milliarder kroner. Dette er nær 185 millioner mer enn i fjor.

I år får mottakerne tildelt nær 82 prosent av den godkjente søknadssummen, mot 74, 5 prosent i fjor.

Opp mot 200 flere søkte om momskompensasjon på varer og tjenester i år, sammenlignet med i 2018. På samme tid er det 2277 færre som får kompensasjon i år.

Vedtak blir sendt til organisasjonen sin innboks i Altinn i løpet av uke 49/50, og utbetalingen av momskompensasjon for 2019 skjer i første del av desember.

Se oversikt over alle mottakere og tildelt beløp i 2019.

Se oversikt over alle søkere i 2019. 

Se tall og statistikk her. 

Les pressemelding fra Kulturdepartementet her.