Lyoness har klaget på Lotteritilsynets vedtak. Klagen er sendt over til Lotterinemda for endeleg avgjørelse.

Lotteritilsynet mottok klage 21. juni 2018 fra Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG, på vårt vedtak av 31. mai 2018 med pålegg om stans av ulovlig pyramidevirksomhet i Norge.

Lotteritilsynet har vurdert klagen, men har ikke funnet grunnlag for å endre vårt vedtak i saken. Vi sendte derfor klagen videre til Klagenemdssekreteriatet til Lotterinemda den 19. juli 2018 for endeleg avgjørelse.