24 055 frivillige lag og organisasjoner vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,42 milliarder kroner. I 2018 er avkortingen 25,5 prosent av det godkjente beløpet.

Enda flere får i år

Nærmere 600 flere lag og organisasjoner får momskompensasjon i 2018 sammenlignet med 2017. Dette viser at ordningen blir stadig bedre kjent, og at vi dermed når ut til flere lokale lag og foreninger.

Godkjent søknadsbeløp for 2018 var på 1,91 milliarder kroner mot 1,81 milliarder i 2017. Avkortingen i år blir derfor på 25,5 prosent mot 27,2 prosent i fjor. Sentralledd som har søkt på vegne av underledd og aksjeselskap fordeler pengene videre etter egne rutiner innen 3 uker etter vedtak om tildeling. Regneark med oversikt over hvilke beløp som skal fordeles videre til det enkelte underledd og aksjeselskap vil bli sendt ut til sentralleddene i starten av uke 50.

Pengene på konto før jul

Utbetaling av momskompensasjonen for 2018 skjer medio desember.

Her finner du