Det slår Lotterinemnda fast etter å ha avgjort klagen fra Lyoness. Lyoness klaget på Lotteritilsynets vedtak, men klagen er ikke tatt til følge.

Lyoness må stanse all virksomhet i Norge. I Lotterninemnda sin konklusjon står det:

«Lotterinmenda har kommet til at Lyoness sitt omsetningssystem rammes av lotteriloven § 16 andre ledd og er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.»

«Lotteritilsynets vedtak 31. mai 2018 er ikke beheftet med saksbehandlingsfeil og er heller ikke uforholdsmessig. Lotterinemnda har ikke funnet grunn til å gi Lyoness adgang til å rette det ulovlige forholdet. Lyoness (Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS) skal stanse all virksomhet.»

-Vi er fornøyd med at Lotterinemnda har bekreftet Lotteritilsynet sitt vedtak, og at de avviser påstandene fra Lyoness om saksbehandlingsfeil. Lotterinemnda har gjort en grundig vurdering av virksomheten til Lyoness og konklusjonen er klar. Lotteritilsynet forventer nå at Lyoness retter seg etter vedtaket og stanser all virksomhet i Norge, sier seniorrådgiver i Lotteritilsynet Monica Alisøy Kjelsnes.

Lotteritilsynet konkluderte i vedtak 31. mai 2018 at Lyoness må stanse ulovlig pyramidevirksomhet i Norge.
Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS klaget vedtaket inn til Lotternimenda 21. juni 2018.

Lotterinemnda fattet vedtak 27. januar 2019 om å ikke ta klagen til følge.