Oslo byfogdembete har avslått Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG sin begjæring om å få fortsette virksomheten i Norge frem til det foreligger en rettskraftig avgjørelse.

 I fjor fattet Lotteritilsynet vedtak om at Lyoness umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge fordi det er en ulovlig pyramidevirksomhet. I vedtaket la Lotteritilsynet til grunn at inntektene fra Lyoness sin virksomhet i Norge i hovedsak stammer fra verving av deltakere, og ikke salg av produkter. Lyoness hadde da over 150 000 norske deltakere og 1000 lojalitetsbedrifter.

Om Lyoness

Lyoness er eit europeisk innkjøpsfellesskap som vert drifta av Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG.  Lyoness Norway AS driftar Cashback World i Norge. Cashback World er eit lojalitetsprogram for små og mellomstore bedrifter som ynskjer å auke omsetnaden ved å gje kundar insentiv til å vere lojale mot bedrifta. Lyoness Europe AG driv Lyconet, som driv nettverksmarknadsføring.

Lotterinemnda stadfestet Lotteritilsynets vedtak i januar. I februar besluttet Lotterinemnda å ikke gi vedtaket utsatt iverksettelse frem til saken er rettskraftig avgjort.

Lyoness begjærte deretter midlertidig forføyning ved Oslo byfogdembete som den 24. mai 2019 avsa kjennelse som innebærer at Lyoness ikke får fortsette virksomheten frem til det foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken – (Link til kjennelsen)

I kjennelsen legger Oslo byfogdembete til grunn at Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG ikke har sannsynliggjort at Lotterinemndas vedtak om at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem er ugyldig. Oslo byfogdembete finner heller ikke at Lotterinemnda har lagt til grunn feil faktum eller andre saksbehandlingsfeil.

Lyoness kan anke kjennelsen til lagmannsretten. Ankefristen er en måned.

Les hele kjennelsen her.