Den midlertidige loven gjelder nå frem til 1. juni 2021.

Det er gjort endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk styremøte i foretak i forbindelse med utbrudd av covid-19 slik at loven gjelder frem til 1. juni 2021.

For å avhjelpe de negative konsekvensene av koronautbruddet vedtok Stortinget i mai en midlertidig lov om unntak fra reglene om fysiske styremøte i foretak. For stiftelser gjelder reglene i kapittel 1 og 5.

Loven finner du her.