Vi er nå ferdige med alle søknadene i krisepakke 2. Nær 26 000 arrangementer og annen aktivitet har fått koronastøtte.

I krisepakke 2 har frivillige lag og organisasjoner fått kompensert tapte inntekter på grunn av koronaavlyste, stengte eller utsatte arrangementer eller annen aktivitet. Krisepakken gjaldt i perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  

Det er til sammen betalt ut nær 1, 1 milliarder kroner til 25 615 arrangementer og annen aktivitet.  

-Vi har betalt ut i puljer etter hvert som søknadene kom inn, for at frivilligheten skulle få hjelp så fort som mulig. I dag starter siste utbetaling, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.  

Søkerne kunne få kompensert inntil 70 prosent av søknadsbeløpet. Det kom inn 6803 søknader før fristen, og 43 av disse er avslåtte og 37 trukket.   

Se oversikt over alle søkere og utbetalinger i krisepakke 2.  

Se oversikt over alle som får utbetalt i siste pulje.

I krisepakke 1 og 2 har frivilligheten samlet fått utbetalt over 1,3 milliarder kroner.  

 Mest til idretten 

Lag og organisasjoner i alle landets fylker har søkt om kompensasjon. 

-Både små og store frivillige organisasjoner og lag har søkt og fått kompensasjon. Den klart største gruppen har søkt om å få kompensert 100 000 kroner eller mindre, sier Hamar.

Her er de fem største kategoriene og hvor mye de har fått utbetalt:

  1. Idrett, 636 318 256 kroner.
  2. Kultur og kunst, 153 170 857 kroner.
  3. Rekreasjon og sosiale foreninger, 66 422 635 kroner.
  4. Trus- og livssynsorganisasjoner, 41 092 540 kroner.
  5. Barne- og ungdomsorganisasjoner, 37 695 761 kroner.

Se hele oversikten over fylker og kategorier

Ny krisepakke åpnet for søknader 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader i krisepakke 3 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om kompensasjon for tap av inntekter som følge av avlyste, stengte eller utsette arrangement eller aktiviteter i perioden 12. mars til 31. desember. Søknadsfristen er 15. januar 2021.